OLAC Record
oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0003-7E6A-5

Metadata
Title:M15R1FS
IFAcorpus
Contributor:M15R
Rob van Son
Contributor (annotator):Rob van Son
Contributor (interviewer):Rob van Son
Coverage:Netherlands
Date:2002-11-01
Description:This file was generated from an IMDI 1.9 file and transformed to IMDI 3.0. The substructure of Genre is replaced by two elements named "Genre" and "SubGenre". The original content of Genre substructure was: Interactional = 'Unspecified', Discursive = 'Unspecified', Performance = 'Unspecified'. These values have been added as Keys to the Content information.
Keys Legend Fieldname Type Description Sex CHAR(1) Sex (F/M) Age INT2 Age (years) IDcode TEXT IDcode (XX) Height INT2 Height (cm) Weight INT2 Weight (kg) FL CHAR(3) First Language SL CHAR(3) Bilingual, Second Language PoB TEXT Place of Birth PS TEXT Primary school SS TEXT Secundary school TS TEXT Tertiary school PE TEXT Parental education Sm INT2 smoking, cigarets/day [0 <1 1-4 >4] => less than 0, 1, 5, 999 Al INT2 alcohol, glasses/week [0 <4 4-8 >8] => less than 0, 4, 9, 999 Md CHAR(1) medication, y/n SH CHAR(1) Speaking or Hearing problems Pr CHAR(1) presentation ST CHAR(1) Speech Training Si CHAR(1) singing lessons Ph CHAR(1) phonetics/logopedics Tl CHAR(1) telephone work Date CHAR(6) Date of recording Code TEXT Recording ID Lcd INT2 Recording level CD-R Lvcr INT2 Recording level VCR G INT2 Gauge noise/tone level settings (dB) Speech TEXT Speech types/styles HMMpos FLOAT4 Position Head Mounted Microphone (cm) HMMatt INT2 Specific attenuation Head Mounted Microphone (dB) Att INT2 Attenuation both microphones (dB) Hinst INT2 Instabillity of Head Mounted Microphone position (0: stable, 9: unstable) Remarks TEXT Remarks on recordings
M15R, 1, F, S , Hij liep in de richting van `t gefluit en vond de zaal .
M15R, 1, F, S , Joringel keek door de struiken en zag vlakbij de oude muur van `t kasteel .
M15R, 1, F, S , Ze zouden over `n paar dagen gaan trouwen en ze hadden veel plezier met elkaar .
M15R, 1, F, S , Daar hoedde hij lange tijd de schapen .
M15R, 1, F, S , Er waren vele honderden nachtegalen hoe moest ie nou Jorinde terugvinden ?
M15R, 1, F, S , Gegroet Zachiël .
M15R, 1, F, S , Nu was er eens `n meisje dat Jorinde heette .
M15R, 1, F, S , Het heldere zonlicht scheen tussen de boomstammen door in `t donkere groen van het bos .
M15R, 1, F, S , Ze wisten niet meer hoe ze thuis moesten komen .
M15R, 1, F, S , Joringel die ging naar binnen liep over de binnenplaats en luisterde goed of hij de vele vogels kon horen .
M15R, 1, F, S , Joringel ging weg en kwam uiteindelijk in `n vreemd dorp .
M15R, 1, F, S , Ze vloog hem om de hals en was zo mooi als vroeger .
M15R, 1, F, S , Hij streepte bak weg
M15R, 1, F, S , Oh wat moet er van mij worden ?
M15R, 1, F, S , De nachtegaal was weg .
M15R, 1, F, S , Pas op zei Joringel dat je niet te dicht bij het kasteel komt .
M15R, 1, F, S , Toen hoorde hij ze fluiten .
M15R, 1, F, S , Hij zingt voor het duifje zingt voor zijn dood Zingt lijden lij tuwiet tuwiet tuwiet .
M15R, 1, F, S , Toen vond hij de bloem in de vroege ochtend .
M15R, 1, F, S , De noordenwind en de zon waren erover aan het redetwisten wie de sterkste was van hun beiden .
M15R, 1, F, S , Toen was Joringel verlost .
M15R, 1, F, S , Ze ging in de zon zitten en klaagde .
M15R, 1, F, S , Ze hed*a gr*a ze had grote rode ogen en `n kromme neus die met de punt tot aan haar kin kwam .
M15R, 1, F, S , Jorinde huilde `n beetje .
M15R, 1, F, S , Joringel huilde ...
M15R, 1, F, S , Eindelijk kwam de oude vrouw terug en zei met `n doffe stem
M15R, 1, F, S , De dieren slachtte kookte en braadde ze dan .
M15R, 1, F, S , Ze kwamen `r overeen dat degene die `t eerst erin zou slagen de reiziger zijn mantel te doen uittrekken de sterkste zou worden geacht .
M15R, 1, F, S , De noordenwind en de zon .
M15R, 1, F, S , Daarna veranderde hij ook alle andere vogels weer in meisjes en ging met zijn Jorinde naar huis .
M15R, 1, F, S , De noordenwind begon toen uit alle macht te blazen maar hoe harder ie blies deste dichter trok de reiziger zijn mantel om zich heen
M15R, 1, F, S , Wanneer er `n echter `n onschuldig meisje te dicht bij haar kasteel kwam veranderde de heks haar in `n vogel en sloot haar op in `n kooitje .
M15R, 1, F, S , Ze was mooier dan alle andere meisjes en ze was verloofd met de knappe Joringel .
M15R, 1, F, S , Ze keken om zich heen en waren verdwaald .
M15R, 1, F, S , en ten lange leste gaf de noordenwind `t op .
M15R, 1, F, S , Er was eens een oud kasteel midden in een diep en donker bos .
M15R, 1, F, S , Ze was geel en mager .
M15R, 1, F, S , Jorinde zong
M15R, 1, F, S , Hij plukte de bloem en ging ermee naar `t kasteel .
M15R, 1, F, S , Hij viel voor de oude vrouw op de knieën en smeekte haar om hem Jorinde terug te geven .
M15R, 1, F, S , Hij zocht tot aan de negende dag .
M15R, 1, F, S , Juist op dat moment kwam er `n reiziger aan die gehuld was in `n warme mantel .
M15R, 1, F, S , In `t midden lag `n grote dauwdruppel zo groot als de mooiste parel .
M15R, 1, F, S , Ze kon dieren en vogels naar zich toe lokken .
M15R, 1, F, S , Op `n keer droomde hij `s nachts dat hij `n bloedrode bloem vond met in `t midden `n prachtige grote parel .
M15R, 1, F, S , Snel sprong hij erheen en raakte het kooitje en de oude vrouw aan met de bloem .
M15R, 1, F, S , Joringel kon zich niet meer bewegen .
M15R, 1, F, S , Ze waren verdrietig alsof ze moesten sterven .
M15R, 1, F, S , Joringel liep dag en nacht en droeg de bloem naar `t kasteel .
M15R, 1, F, S , Zej gumde pak uit
M15R, 1, F, S , Mijn vogeltje met `t rode ringetje Zingt lijden lijden lijden
M15R, 1, F, S , Zij gumde tak uit
M15R, 1, F, S , Maar ze kon niet bij hem in de buurt komen .
M15R, 1, F, S , Joringel lette niet op haar en bekeek de kooien met de vogels .
M15R, 1, F, S , Jorinde was in `n nachtegaal veranderd die tuwiet tuwiet zong .
M15R, 1, F, S , Dit duurde totdat de heks hem met `n spreuk verloste .
M15R, 1, F, S , En ze leefden nog lang en gelukkig met elkaar .
M15R, 1, F, S , Hij streepte dak weg
M15R, 1, F, S , `s Morgens nadat hij wakker werd begon hij door berg en dal naar zo`n bloem te zoeken .
M15R, 1, F, S , Toen ze Joringel zag werd ze kwaad heel erg kwaad .
M15R, 1, F, S , Hij schrok en werd doodsbang .
M15R, 1, F, S , De uil vloog in `n struik en direct kwam er `n kromme oude vrouw uit tevoorschijn .
M15R, 1, F, S , Wanneer `t maantje in `t kooitje schijnt maak los Zachiël op `t juiste moment .
M15R, 1, F, S , Hij hoorde wak zeggen
M15R, 1, F, S , Maar ze zei dat hij Jorinde nooit meer terug zou krijgen en ging weg .
M15R, 1, F, S , De noordenwind moest dus wel bekennen dat de zon van hun beiden het sterkste was .
M15R, 1, F, S , Hij riep hij huilde hij jammerde maar `t was allemaal voor niets .
M15R, 1, F, S , De zon stond nog maar half boven de berg en voor de helft was ze al onder .
M15R, 1, F, S , Overdag veranderde ze zich in `n kat of een uil maar `s avonds werd ze weer `n mens .
M15R, 1, F, S , Toen hij zo rondkeek merkte hij dat de oude vrouw stiekem `n vogelkooitje wegpakte en daarmee naar de deur liep .
M15R, 1, F, S , `n uil met gloeiende ogen vloog drie keer om hen heen en schreeuwde drie keer oehoe oehoe oehoe .
M15R, 1, F, S , Daarin woonde een oude heks helemaal alleen .
M15R, 1, F, S , Daar was de heks bezig de vogels in al hun zevenduizend kooien te voeren .
M15R, 1, F, S , Nu was de zon ondergegaan .
M15R, 1, F, S , Joringel klaagde ook .
M15R, 1, F, S , Ze had wel zevenduizend kooien met zulke bijzondere vogels in haar kasteel .
M15R, 1, F, S , Hij stond erbij als van steen kon niet huilen niet praten geen hand of voet bewegen .
M15R, 1, F, S , Joringel keek naar Jorinde .
M15R, 1, F, S , Hij hoorde vak zeggen
M15R, 1, F, S , Ze mompelde wat ving de nachtegaal en droeg die in haar hand weg .
M15R, 1, F, S , Daarna begon de zon krachtig te stralen en hierop trok de reiziger onmiddellijk zijn mantel uit .
M15R, 1, F, S , Vaak liep hij rond het kasteel maar hij kwam nooit te dichtbij .
M15R, 1, F, S , Ook droomde hij dat hij daardoor zijn Jorinde teruggekregen had .
M15R, 1, F, S , Nu kon de heks niet meer toveren en Jorinde stond weer voor hem .
M15R, 1, F, S , Joringel werd heel blij raakte de deur aan met de bloem en de deur sprong open .
M15R, 1, F, S , De tortelduif zong klagelijk in de oude beuk .
M15R, 1, F, S , Toen hij te dichtbij `t kasteel gekomen was verstijfde hij niet maar hij liep door tot aan de deur .
M15R, 1, F, S , Alles wat hij met de bloem aanraakte werd van de betovering bevrijd .
M15R, 1, F, S , Wanneer iemand binnen honderd meter van `t kasteel kwam moest hij stilstaan en kon zich niet meer verroeren .
M15R, 1, F, S , Het was `n mooie avond .
M15R, 1, F, S , Ze schold tierde en spuwde gif en gal naar hem .
M15R, 1, F, S , Joringel kon niets zeggen niet van z`n plaats komen .
M15R, 1, F, S , Dat kooitje bracht ze dan naar `n zaal van haar kasteel .
M15R, 1, F, S , Om eens rustig samen te kunnen praten gingen ze in `t bos wandelen .
Praat label file, aligned on phonemes
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Hij liep in de richting van `t gefluit en vond de zaal .
Praat label file, aligned on words
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Joringel keek door de struiken en zag vlakbij de oude muur van `t kasteel .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Ze zouden over `n paar dagen gaan trouwen en ze hadden veel plezier met elkaar .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Daar hoedde hij lange tijd de schapen .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Er waren vele honderden nachtegalen hoe moest ie nou Jorinde terugvinden ?
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Gegroet Zachiël .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Nu was er eens `n meisje dat Jorinde heette .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Het heldere zonlicht scheen tussen de boomstammen door in `t donkere groen van het bos .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Ze wisten niet meer hoe ze thuis moesten komen .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Joringel die ging naar binnen liep over de binnenplaats en luisterde goed of hij de vele vogels kon horen .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Joringel ging weg en kwam uiteindelijk in `n vreemd dorp .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Ze vloog hem om de hals en was zo mooi als vroeger .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Hij streepte bak weg
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Oh wat moet er van mij worden ?
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , De nachtegaal was weg .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Pas op zei Joringel dat je niet te dicht bij het kasteel komt .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Toen hoorde hij ze fluiten .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Hij zingt voor het duifje zingt voor zijn dood Zingt lijden lij tuwiet tuwiet tuwiet .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Toen vond hij de bloem in de vroege ochtend .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , De noordenwind en de zon waren erover aan het redetwisten wie de sterkste was van hun beiden .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Toen was Joringel verlost .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Ze ging in de zon zitten en klaagde .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Ze hed*a gr*a ze had grote rode ogen en `n kromme neus die met de punt tot aan haar kin kwam .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Jorinde huilde `n beetje .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Joringel huilde ...
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Eindelijk kwam de oude vrouw terug en zei met `n doffe stem
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , De dieren slachtte kookte en braadde ze dan .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Ze kwamen `r overeen dat degene die `t eerst erin zou slagen de reiziger zijn mantel te doen uittrekken de sterkste zou worden geacht .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , De noordenwind en de zon .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Daarna veranderde hij ook alle andere vogels weer in meisjes en ging met zijn Jorinde naar huis .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , De noordenwind begon toen uit alle macht te blazen maar hoe harder ie blies deste dichter trok de reiziger zijn mantel om zich heen
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Wanneer er `n echter `n onschuldig meisje te dicht bij haar kasteel kwam veranderde de heks haar in `n vogel en sloot haar op in `n kooitje .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Ze was mooier dan alle andere meisjes en ze was verloofd met de knappe Joringel .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Ze keken om zich heen en waren verdwaald .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , en ten lange leste gaf de noordenwind `t op .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Er was eens een oud kasteel midden in een diep en donker bos .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Ze was geel en mager .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Jorinde zong
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Hij plukte de bloem en ging ermee naar `t kasteel .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Hij viel voor de oude vrouw op de knieën en smeekte haar om hem Jorinde terug te geven .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Hij zocht tot aan de negende dag .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Juist op dat moment kwam er `n reiziger aan die gehuld was in `n warme mantel .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , In `t midden lag `n grote dauwdruppel zo groot als de mooiste parel .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Ze kon dieren en vogels naar zich toe lokken .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Op `n keer droomde hij `s nachts dat hij `n bloedrode bloem vond met in `t midden `n prachtige grote parel .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Snel sprong hij erheen en raakte het kooitje en de oude vrouw aan met de bloem .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Joringel kon zich niet meer bewegen .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Ze waren verdrietig alsof ze moesten sterven .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Joringel liep dag en nacht en droeg de bloem naar `t kasteel .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Zej gumde pak uit
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Mijn vogeltje met `t rode ringetje Zingt lijden lijden lijden
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Zij gumde tak uit
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Maar ze kon niet bij hem in de buurt komen .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Joringel lette niet op haar en bekeek de kooien met de vogels .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Jorinde was in `n nachtegaal veranderd die tuwiet tuwiet zong .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Dit duurde totdat de heks hem met `n spreuk verloste .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , En ze leefden nog lang en gelukkig met elkaar .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Hij streepte dak weg
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , `s Morgens nadat hij wakker werd begon hij door berg en dal naar zo`n bloem te zoeken .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Toen ze Joringel zag werd ze kwaad heel erg kwaad .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Hij schrok en werd doodsbang .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , De uil vloog in `n struik en direct kwam er `n kromme oude vrouw uit tevoorschijn .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Wanneer `t maantje in `t kooitje schijnt maak los Zachiël op `t juiste moment .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Hij hoorde wak zeggen
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Maar ze zei dat hij Jorinde nooit meer terug zou krijgen en ging weg .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , De noordenwind moest dus wel bekennen dat de zon van hun beiden het sterkste was .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Hij riep hij huilde hij jammerde maar `t was allemaal voor niets .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , De zon stond nog maar half boven de berg en voor de helft was ze al onder .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Overdag veranderde ze zich in `n kat of een uil maar `s avonds werd ze weer `n mens .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Toen hij zo rondkeek merkte hij dat de oude vrouw stiekem `n vogelkooitje wegpakte en daarmee naar de deur liep .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , `n uil met gloeiende ogen vloog drie keer om hen heen en schreeuwde drie keer oehoe oehoe oehoe .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Daarin woonde een oude heks helemaal alleen .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Daar was de heks bezig de vogels in al hun zevenduizend kooien te voeren .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Nu was de zon ondergegaan .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Joringel klaagde ook .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Ze had wel zevenduizend kooien met zulke bijzondere vogels in haar kasteel .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Hij stond erbij als van steen kon niet huilen niet praten geen hand of voet bewegen .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Joringel keek naar Jorinde .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Hij hoorde vak zeggen
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Ze mompelde wat ving de nachtegaal en droeg die in haar hand weg .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Daarna begon de zon krachtig te stralen en hierop trok de reiziger onmiddellijk zijn mantel uit .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Vaak liep hij rond het kasteel maar hij kwam nooit te dichtbij .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Ook droomde hij dat hij daardoor zijn Jorinde teruggekregen had .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Nu kon de heks niet meer toveren en Jorinde stond weer voor hem .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Joringel werd heel blij raakte de deur aan met de bloem en de deur sprong open .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , De tortelduif zong klagelijk in de oude beuk .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Toen hij te dichtbij `t kasteel gekomen was verstijfde hij niet maar hij liep door tot aan de deur .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Alles wat hij met de bloem aanraakte werd van de betovering bevrijd .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Wanneer iemand binnen honderd meter van `t kasteel kwam moest hij stilstaan en kon zich niet meer verroeren .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Het was `n mooie avond .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Ze schold tierde en spuwde gif en gal naar hem .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Joringel kon niets zeggen niet van z`n plaats komen .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Dat kooitje bracht ze dan naar `n zaal van haar kasteel .
Praat label file, aligned on sentences: M15R, 1, F, S , Om eens rustig samen te kunnen praten gingen ze in `t bos wandelen .
Format:audio/x-aiff
text/praat-textgrid
CDROM
Identifier:oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0003-7E6A-5
Publisher:Rob van Son
University of Amsterdam, Institute of Phonetic Sciences
Subject:Dutch language
Subject (ISO639):nld
Type:audio

OLAC Info

Archive:  The Language Archive at the MPI for Psycholinguistics
Description:  http://www.language-archives.org/archive/www.mpi.nl
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0003-7E6A-5
DateStamp:  2017-02-14
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: M15R; Rob van Son (interviewer); Rob van Son; Rob van Son (annotator). 2002-11-01. Rob van Son.
Terms: area_Europe country_NL iso639_nld

Inferred Metadata

Country: Netherlands
Area: Europe


http://www.language-archives.org/item.php/oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0003-7E6A-5
Up-to-date as of: Wed Apr 12 9:45:26 EDT 2017