OLAC Record
oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0003-8304-9

Metadata
Title:M15R2PS
IFAcorpus
Contributor:M15R
Rob van Son
Contributor (annotator):Rob van Son
Contributor (interviewer):Rob van Son
Coverage:Netherlands
Date:2002-11-01
Description:This file was generated from an IMDI 1.9 file and transformed to IMDI 3.0. The substructure of Genre is replaced by two elements named "Genre" and "SubGenre". The original content of Genre substructure was: Interactional = 'Unspecified', Discursive = 'Unspecified', Performance = 'Unspecified'. These values have been added as Keys to the Content information.
Keys Legend Fieldname Type Description Sex CHAR(1) Sex (F/M) Age INT2 Age (years) IDcode TEXT IDcode (XX) Height INT2 Height (cm) Weight INT2 Weight (kg) FL CHAR(3) First Language SL CHAR(3) Bilingual, Second Language PoB TEXT Place of Birth PS TEXT Primary school SS TEXT Secundary school TS TEXT Tertiary school PE TEXT Parental education Sm INT2 smoking, cigarets/day [0 <1 1-4 >4] => less than 0, 1, 5, 999 Al INT2 alcohol, glasses/week [0 <4 4-8 >8] => less than 0, 4, 9, 999 Md CHAR(1) medication, y/n SH CHAR(1) Speaking or Hearing problems Pr CHAR(1) presentation ST CHAR(1) Speech Training Si CHAR(1) singing lessons Ph CHAR(1) phonetics/logopedics Tl CHAR(1) telephone work Date CHAR(6) Date of recording Code TEXT Recording ID Lcd INT2 Recording level CD-R Lvcr INT2 Recording level VCR G INT2 Gauge noise/tone level settings (dB) Speech TEXT Speech types/styles HMMpos FLOAT4 Position Head Mounted Microphone (cm) HMMatt INT2 Specific attenuation Head Mounted Microphone (dB) Att INT2 Attenuation both microphones (dB) Hinst INT2 Instabillity of Head Mounted Microphone position (0: stable, 9: unstable) Remarks TEXT Remarks on recordings
M15R, 2, F , PS , FixedPseudoSent het dorp kookte naar vogels . toen kon hij die lijden . het maantje zou naar Joringel . Joringel trok haar aan de kooien . harder onderging hij rond Joringel . groot komen zij rond Jorinde . Joringel had zijn aan de hand . de noordenwind gaf naar het vogeltje . ze kwamen overeen een zon kon en raakte . de richting werd naar Jorinde . deste tierde zij hem op de vond . de nachtegaal zou haar om de was . toen zou hij ze buurt . Joringel komt ze niet meer komen . kwaad kon hij rond de nachtegalen . het kasteel keek haar over de hals rond . ze droomde de stond komen en liep . de schapen waren weg naar reiziger . ze keek de fluiten praten en liep erin . wanneer heeft hij de bloem teruggekregen. het kasteel tovert naar het ringetje . het vogeltje begon te zijn aan een was . krom ging hij rond de tortelduif . de uil kon ze niet meer plukken . zich teruggekregen het plezier sterven en schijnt . zo raakte de kooien verlost en jammerden . ze ging een was invliegen en kon . Jorinde liep in ze niet meer gewoond . wanneer had hij zich doen . groot kwam hij rond Jorinde . vaak hoedde hij rond Joringel . grote kon hij rond het dorp . de deur liep in degene die niet meer kon . Joringel komt . de reiziger zou hem op een plaats . de mantel pakte weg . de noordenwind kon . de nacht kon . de betovering huilde ie niet meer droeg . de schapen kon ze niet meer moesten . ze kon een lijden worden totdat het huilde . kwaad droeg hij rond het kasteel . ze was in de bloem bekeken en weggepakt . het kasteel liep haar aan een berg . Joringel kon . de vogels vielen naar het kasteel . een dauwdruppel kwam overeen . ze kon het horen komen en droomde . wanneer ging hij ze in zon . de noordenwind zong ze beiden niet meer . het kasteel droomde naar betovering . kwaad werd hij rond het kasteel . de deur zingt naar vogels . groot beweegt hij rond de struik . dus uittrekken hij ze slagen . een avond was in . hij trok een bloem Zingt en kwam . toen raakte hij iemand vond . toen praten hun die stem . het gif raakte ze niet meer lopen . het kasteel liep over mij niet meer gewezen . de deur bekeek elkaar niet meer gehad . een kasteel raakte . daar woonde hij ze was . de vrouw bekeek naar helft . vlakbij viel hij voor haar op de was . Jorinde bekeek . een meter droomde . toen kon hij mij heks . Joringel vloog haar aan de was .
Praat label file, aligned on sentences
Plain text
Format:audio/x-aiff
application/ogg
text/praat-textgrid
text/plain
CDROM
Identifier:oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0003-8304-9
Publisher:Rob van Son
University of Amsterdam, Institute of Phonetic Sciences
Subject:Dutch language
Subject (ISO639):nld
Type:audio

OLAC Info

Archive:  The Language Archive at the MPI for Psycholinguistics
Description:  http://www.language-archives.org/archive/www.mpi.nl
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0003-8304-9
DateStamp:  2017-02-14
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: M15R; Rob van Son (interviewer); Rob van Son; Rob van Son (annotator). 2002-11-01. Rob van Son.
Terms: area_Europe country_NL iso639_nld

Inferred Metadata

Country: Netherlands
Area: Europe


http://www.language-archives.org/item.php/oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0003-8304-9
Up-to-date as of: Wed Apr 12 8:55:14 EDT 2017