OLAC Record
oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0003-885C-1

Metadata
Title:M40K1FS
IFAcorpus
Contributor:M40K
Rob van Son
Contributor (annotator):Rob van Son
Contributor (interviewer):Rob van Son
Coverage:Netherlands
Date:2002-11-01
Description:This file was generated from an IMDI 1.9 file and transformed to IMDI 3.0. The substructure of Genre is replaced by two elements named "Genre" and "SubGenre". The original content of Genre substructure was: Interactional = 'Unspecified', Discursive = 'Unspecified', Performance = 'Unspecified'. These values have been added as Keys to the Content information.
Keys Legend Fieldname Type Description Sex CHAR(1) Sex (F/M) Age INT2 Age (years) IDcode TEXT IDcode (XX) Height INT2 Height (cm) Weight INT2 Weight (kg) FL CHAR(3) First Language SL CHAR(3) Bilingual, Second Language PoB TEXT Place of Birth PS TEXT Primary school SS TEXT Secundary school TS TEXT Tertiary school PE TEXT Parental education Sm INT2 smoking, cigarets/day [0 <1 1-4 >4] => less than 0, 1, 5, 999 Al INT2 alcohol, glasses/week [0 <4 4-8 >8] => less than 0, 4, 9, 999 Md CHAR(1) medication, y/n SH CHAR(1) Speaking or Hearing problems Pr CHAR(1) presentation ST CHAR(1) Speech Training Si CHAR(1) singing lessons Ph CHAR(1) phonetics/logopedics Tl CHAR(1) telephone work Date CHAR(6) Date of recording Code TEXT Recording ID Lcd INT2 Recording level CD-R Lvcr INT2 Recording level VCR G INT2 Gauge noise/tone level settings (dB) Speech TEXT Speech types/styles HMMpos FLOAT4 Position Head Mounted Microphone (cm) HMMatt INT2 Specific attenuation Head Mounted Microphone (dB) Att INT2 Attenuation both microphones (dB) Hinst INT2 Instabillity of Head Mounted Microphone position (0: stable, 9: unstable) Remarks TEXT Remarks on recordings
M40K, 1, F, S , Oh wat moet er van mij worden ?
M40K, 1, F, S , Hij riep hij huilde hij jammerde maar `t was allemaal voor niets .
M40K, 1, F, S , Joringel klaagde ook .
M40K, 1, F, S , De noordenwind begon toen uit alle macht te blazen maar hoe harder ie blies deste dichter trok de reiziger z`n mantel om zich heen
M40K, 1, F, S , Maar ze zei dat ie Jorinde nooit meer terug zou krijgen en ging weg .
M40K, 1, F, S , Juist op dat moment kwam d`r `n reiziger aan die gehuld was in een warme mantel .
M40K, 1, F, S , Op `n keer droomde ie `s nachts dat ie `n bloedrode bloem vond met in `t midden `n prachtige grote parel .
M40K, 1, F, S , Hij viel voor de ouwe vrouw op de knieën en smeekte haar om `m Jorinde terug te geven .
M40K, 1, F, S , Daar hoedde hij lange tijd de schapen .
M40K, 1, F, S , Hij liep in de richting van `t gefluit en vond de zaal .
M40K, 1, F, S , De uil vloog in `n struik en direct kwam d`r `n kromme ouwe vrouw uit tevoorschijn .
M40K, 1, F, S , Die dieren slachtte kookte en braadde ze dan .
M40K, 1, F, S , Toen vond ie de bloem in de vroege ochtend .
M40K, 1, F, S , Wanneer iemand binnen honderd meter van `t kasteel kwam moest ie stilstaan en kon zich niet meer verroeren .
M40K, 1, F, S , Om `ns rustig samen te kunnen praten gingen ze in `t bos wandelen .
M40K, 1, F, S , Joringel keek door de struiken en zag vlakbij de oude muur van `t kasteel .
M40K, 1, F, S , Ze had wel zevenduizend kooien met zulke bijzondere vogels in haar kasteel .
M40K, 1, F, S , D`r waren vele honderden nachtegalen hoe moest ie nou Jorinde terugvinden ?
M40K, 1, F, S , Hij schrok en werd doodsbang .
M40K, 1, F, S , D`r was `ns `n oud kasteel midden in een diep en donker bos .
M40K, 1, F, S , Ze kon dieren en vogels naar zich toe lokken .
M40K, 1, F, S , `s Morgens nadat ie wakker werd begon ie door berg en dal naar zo`n bloem te zoeken .
M40K, 1, F, S , Hij plukte de bloem en ging d`rmee naar `t kasteel .
M40K, 1, F, S , Ze vloog `m om de hals en was zo mooi als vroeger .
M40K, 1, F, S , Toen ie zo rondkeek merkte ie dat de oude vrouw stiekem `n vogelkooitje wegpakte en daarmee naar de deur liep .
M40K, 1, F, S , Snel sprong ie d`rheen en raakte `t kooitje en de ouwe vrouw aan met de bloem .
M40K, 1, F, S , Toen hoorde ie ze fluiten .
M40K, 1, F, S , `t Was `n mooie avond .
M40K, 1, F, S , Wanneer d`r echter `n onschuldig meisje te dicht bij haar kasteel kwam veranderde de heks haar in `n vogel en sloot haar op in `n kooitje .
M40K, 1, F, S , Daarna veranderde hij ook alle andere vogels weer in meisjes en ging met z`n Jorinde naar huis .
M40K, 1, F, S , Nu was d`r eens een meisje dat Jorinde heette .
M40K, 1, F, S , Nu kon de heks niet meer toveren en Jorinde stond weer voor `m .
M40K, 1, F, S , Ze had grote rooie ogen en `n kromme neus die met de punt tot aan haar kin kwam .
M40K, 1, F, S , Joringel lette niet op haar en bekeek de kooien met de vogels .
M40K, 1, F, S , Mijn vogeltje met `t rooie ringetje Zingt lijden lijden lijden
M40K, 1, F, S , Eindelijk kwam de oude vrouw terug en zei met `n doffe stem
M40K, 1, F, S , Ook droomde ie dat ie daardoor zijn Jorinde teruggekregen had .
M40K, 1, F, S , Ze schold tierde en spuwde gif en gal naar `m .
M40K, 1, F, S , Hij zocht tot aan de negende dag .
M40K, 1, F, S , Ze ging in de zon zitten en klaagde .
M40K, 1, F, S , Ze was mooier dan alle andere meisjes en was verloofd met de knappe Joringel .
M40K, 1, F, S , In `t midden lag `n grote dauwdruppel zo groot als de mooiste parel .
M40K, 1, F, S , Joringel kon zich niet meer bewegen .
M40K, 1, F, S , Ze zouden over `n paar dagen gaan trouwen en ze hadden veel plezier met mekaar .
M40K, 1, F, S , Joringel werd heel blij raakte de deur aan met de bloem en de deur sprong open .
M40K, 1, F, S , Jorinde zong
M40K, 1, F, S , De tortelduif zong klagelijk in de ouwe beuk .
M40K, 1, F, S , Jorinde was in `n nachtegaal veranderd die tuwiet tuwiet zong .
M40K, 1, F, S , Dit duurde totdat de heks `m met `n spreuk verloste .
M40K, 1, F, S , Overdag veranderde ze zich in `n kat of `n uil maar `s avonds werd ze weer `n mens .
M40K, 1, F, S , Daar was de heks bezig de vogels in hun zevenduizend kooien te voeren .
M40K, 1, F, S , Vaak liep ie rond `t kasteel maar hij kwam nooit te dichtbij .
M40K, 1, F, S , Daarna begon de zon krachtig te stralen en hierop trok de reiziger onmiddellijk z`n mantel uit .
M40K, 1, F, S , Hij streepte dak weg
M40K, 1, F, S , Hij stond erbij als van steen kon niet huilen niet praten geen hand of voet bewegen .
M40K, 1, F, S , Toen hij dichtbij het kasteel gekomen was verstijfde hij niet maar hij liep door tot aan de deur .
M40K, 1, F, S , en ten lange leste gaf de noordenwind `t op .
M40K, 1, F, S , Alles wat ie met de bloem aanraakte werd van de betovering bevrijd .
M40K, 1, F, S , Zij gumde pak uit
M40K, 1, F, S , Dat kooitje bracht ze dan naar `n zaal van haar kasteel .
M40K, 1, F, S , Toen ze Joringel zag werd ze kwaad heel erg kwaad .
M40K, 1, F, S , De noordenwind moest dus wel bekennen dat de zon van hun beiden de sterkste was .
M40K, 1, F, S , `t Heldere zonlicht scheen tussen de boomstammen door in `t donkere groen van `t bos .
M40K, 1, F, S , Joringel keek naar Jorinde .
M40K, 1, F, S , Gegroet Zachiël .
M40K, 1, F, S , Ze wisten niet meer hoe ze thuis moesten komen .
M40K, 1, F, S , `n Uil met gloeiende ogen vloog drie keer om `m heen en schreeuwde drie keer oehoe oehoe oehoe .
M40K, 1, F, S , Hij streepte bak weg
M40K, 1, F, S , Ze was geel en mager .
M40K, 1, F, S , En ze leefden nog lang en gelukkig met mekaar .
M40K, 1, F, S , Daarin woonde `n ouwe heks helemaal alleen .
M40K, 1, F, S , Nu was de zon ondergegaan .
M40K, 1, F, S , He*a het zingt voor `t duifje zingt voor z`n dood Zingt lijden lij tuwiet tuwiet tuwiet .
M40K, 1, F, S , Hij hoorde vak zeggen
M40K, 1, F, S , Joringel liep dag en nacht en droeg de bloem naar `t kasteel .
M40K, 1, F, S , Ze kwamen overeen dat degene die `t eerst erin zou slagen de reiziger z`n mantel te doen uittrekken de sterkste zou worden geacht .
M40K, 1, F, S , Ze waren verdrietig alsof ze moesten sterven .
M40K, 1, F, S , Joringel ging weg en kwam uiteindelijk in `n vreemd dorp .
M40K, 1, F, S , Wanneer `t maantje in `t kooitje schijnt maak los Zachiël op `t juiste moment .
M40K, 1, F, S , De nachtegaal was weg .
M40K, 1, F, S , Pas op , zei Joringel ` dat je niet te dicht bij `t kasteel komt .
M40K, 1, F, S , De noordenwind en de zon waren d`rover aan `t redetwisten wie de sterkste was van hun beiden .
M40K, 1, F, S , De noordenwind en de zon .
M40K, 1, F, S , Zij gumde tak uit
M40K, 1, F, S , Jorinde huilde een beetje .
M40K, 1, F, S , Joringel kon niets zeggen niet van z`n plaats komen .
M40K, 1, F, S , De zon stond nog maar half boven de berg en voor de helft was ze al onder .
M40K, 1, F, S , Maar ze kon niet bij `m in de buurt komen .
M40K, 1, F, S , Toen was Joringel verlost .
M40K, 1, F, S , Joringel ging naar binnen liep over de binnenplaats en luisterde goed of hij de vele vogels kon horen .
M40K, 1, F, S , Ze keken om zich heen en waren verdwaald .
M40K, 1, F, S , Hij hoorde wak zeggen
M40K, 1, F, S , Ze mompelde wat ving de nachtegaal en droeg die in haar hand weg .
Praat label file, aligned on phonemes
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Oh wat moet er van mij worden ?
Praat label file, aligned on words
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Hij riep hij huilde hij jammerde maar `t was allemaal voor niets .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Joringel klaagde ook .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , De noordenwind begon toen uit alle macht te blazen maar hoe harder ie blies deste dichter trok de reiziger z`n mantel om zich heen
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Maar ze zei dat ie Jorinde nooit meer terug zou krijgen en ging weg .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Juist op dat moment kwam d`r `n reiziger aan die gehuld was in een warme mantel .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Op `n keer droomde ie `s nachts dat ie `n bloedrode bloem vond met in `t midden `n prachtige grote parel .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Hij viel voor de ouwe vrouw op de knieën en smeekte haar om `m Jorinde terug te geven .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Daar hoedde hij lange tijd de schapen .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Hij liep in de richting van `t gefluit en vond de zaal .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , De uil vloog in `n struik en direct kwam d`r `n kromme ouwe vrouw uit tevoorschijn .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Die dieren slachtte kookte en braadde ze dan .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Toen vond ie de bloem in de vroege ochtend .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Wanneer iemand binnen honderd meter van `t kasteel kwam moest ie stilstaan en kon zich niet meer verroeren .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Om `ns rustig samen te kunnen praten gingen ze in `t bos wandelen .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Joringel keek door de struiken en zag vlakbij de oude muur van `t kasteel .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Ze had wel zevenduizend kooien met zulke bijzondere vogels in haar kasteel .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , D`r waren vele honderden nachtegalen hoe moest ie nou Jorinde terugvinden ?
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Hij schrok en werd doodsbang .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , D`r was `ns `n oud kasteel midden in een diep en donker bos .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Ze kon dieren en vogels naar zich toe lokken .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , `s Morgens nadat ie wakker werd begon ie door berg en dal naar zo`n bloem te zoeken .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Hij plukte de bloem en ging d`rmee naar `t kasteel .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Ze vloog `m om de hals en was zo mooi als vroeger .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Toen ie zo rondkeek merkte ie dat de oude vrouw stiekem `n vogelkooitje wegpakte en daarmee naar de deur liep .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Snel sprong ie d`rheen en raakte `t kooitje en de ouwe vrouw aan met de bloem .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Toen hoorde ie ze fluiten .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , `t Was `n mooie avond .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Wanneer d`r echter `n onschuldig meisje te dicht bij haar kasteel kwam veranderde de heks haar in `n vogel en sloot haar op in `n kooitje .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Daarna veranderde hij ook alle andere vogels weer in meisjes en ging met z`n Jorinde naar huis .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Nu was d`r eens een meisje dat Jorinde heette .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Nu kon de heks niet meer toveren en Jorinde stond weer voor `m .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Ze had grote rooie ogen en `n kromme neus die met de punt tot aan haar kin kwam .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Joringel lette niet op haar en bekeek de kooien met de vogels .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Mijn vogeltje met `t rooie ringetje Zingt lijden lijden lijden
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Eindelijk kwam de oude vrouw terug en zei met `n doffe stem
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Ook droomde ie dat ie daardoor zijn Jorinde teruggekregen had .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Ze schold tierde en spuwde gif en gal naar `m .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Hij zocht tot aan de negende dag .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Ze ging in de zon zitten en klaagde .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Ze was mooier dan alle andere meisjes en was verloofd met de knappe Joringel .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , In `t midden lag `n grote dauwdruppel zo groot als de mooiste parel .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Joringel kon zich niet meer bewegen .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Ze zouden over `n paar dagen gaan trouwen en ze hadden veel plezier met mekaar .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Joringel werd heel blij raakte de deur aan met de bloem en de deur sprong open .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Jorinde zong
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , De tortelduif zong klagelijk in de ouwe beuk .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Jorinde was in `n nachtegaal veranderd die tuwiet tuwiet zong .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Dit duurde totdat de heks `m met `n spreuk verloste .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Overdag veranderde ze zich in `n kat of `n uil maar `s avonds werd ze weer `n mens .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Daar was de heks bezig de vogels in hun zevenduizend kooien te voeren .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Vaak liep ie rond `t kasteel maar hij kwam nooit te dichtbij .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Daarna begon de zon krachtig te stralen en hierop trok de reiziger onmiddellijk z`n mantel uit .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Hij streepte dak weg
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Hij stond erbij als van steen kon niet huilen niet praten geen hand of voet bewegen .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Toen hij dichtbij het kasteel gekomen was verstijfde hij niet maar hij liep door tot aan de deur .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , en ten lange leste gaf de noordenwind `t op .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Alles wat ie met de bloem aanraakte werd van de betovering bevrijd .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Zij gumde pak uit
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Dat kooitje bracht ze dan naar `n zaal van haar kasteel .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Toen ze Joringel zag werd ze kwaad heel erg kwaad .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , De noordenwind moest dus wel bekennen dat de zon van hun beiden de sterkste was .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , `t Heldere zonlicht scheen tussen de boomstammen door in `t donkere groen van `t bos .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Joringel keek naar Jorinde .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Gegroet Zachiël .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Ze wisten niet meer hoe ze thuis moesten komen .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , `n Uil met gloeiende ogen vloog drie keer om `m heen en schreeuwde drie keer oehoe oehoe oehoe .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Hij streepte bak weg
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Ze was geel en mager .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , En ze leefden nog lang en gelukkig met mekaar .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Daarin woonde `n ouwe heks helemaal alleen .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Nu was de zon ondergegaan .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , He*a het zingt voor `t duifje zingt voor z`n dood Zingt lijden lij tuwiet tuwiet tuwiet .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Hij hoorde vak zeggen
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Joringel liep dag en nacht en droeg de bloem naar `t kasteel .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Ze kwamen overeen dat degene die `t eerst erin zou slagen de reiziger z`n mantel te doen uittrekken de sterkste zou worden geacht .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Ze waren verdrietig alsof ze moesten sterven .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Joringel ging weg en kwam uiteindelijk in `n vreemd dorp .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Wanneer `t maantje in `t kooitje schijnt maak los Zachiël op `t juiste moment .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , De nachtegaal was weg .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Pas op , zei Joringel ` dat je niet te dicht bij `t kasteel komt .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , De noordenwind en de zon waren d`rover aan `t redetwisten wie de sterkste was van hun beiden .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , De noordenwind en de zon .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Zij gumde tak uit
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Jorinde huilde een beetje .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Joringel kon niets zeggen niet van z`n plaats komen .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , De zon stond nog maar half boven de berg en voor de helft was ze al onder .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Maar ze kon niet bij `m in de buurt komen .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Toen was Joringel verlost .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Joringel ging naar binnen liep over de binnenplaats en luisterde goed of hij de vele vogels kon horen .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Ze keken om zich heen en waren verdwaald .
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Hij hoorde wak zeggen
Praat label file, aligned on sentences: M40K, 1, F, S , Ze mompelde wat ving de nachtegaal en droeg die in haar hand weg .
Format:audio/x-aiff
text/praat-textgrid
CDROM
Identifier:oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0003-885C-1
Publisher:Rob van Son
University of Amsterdam, Institute of Phonetic Sciences
Subject:Dutch language
Subject (ISO639):nld
Type:audio

OLAC Info

Archive:  The Language Archive at the MPI for Psycholinguistics
Description:  http://www.language-archives.org/archive/www.mpi.nl
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0003-885C-1
DateStamp:  2017-02-14
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: M40K; Rob van Son (interviewer); Rob van Son; Rob van Son (annotator). 2002-11-01. Rob van Son.
Terms: area_Europe country_NL iso639_nld

Inferred Metadata

Country: Netherlands
Area: Europe


http://www.language-archives.org/item.php/oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0003-885C-1
Up-to-date as of: Wed Apr 12 7:15:25 EDT 2017