OLAC Record
oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0003-9DF4-2

Metadata
Title:M66O1FS
IFAcorpus
Contributor:M66O
Rob van Son
Contributor (annotator):Rob van Son
Contributor (interviewer):Rob van Son
Coverage:Netherlands
Date:2002-11-01
Description:This file was generated from an IMDI 1.9 file and transformed to IMDI 3.0. The substructure of Genre is replaced by two elements named "Genre" and "SubGenre". The original content of Genre substructure was: Interactional = 'Unspecified', Discursive = 'Unspecified', Performance = 'Unspecified'. These values have been added as Keys to the Content information.
Keys Legend Fieldname Type Description Sex CHAR(1) Sex (F/M) Age INT2 Age (years) IDcode TEXT IDcode (XX) Height INT2 Height (cm) Weight INT2 Weight (kg) FL CHAR(3) First Language SL CHAR(3) Bilingual, Second Language PoB TEXT Place of Birth PS TEXT Primary school SS TEXT Secundary school TS TEXT Tertiary school PE TEXT Parental education Sm INT2 smoking, cigarets/day [0 <1 1-4 >4] => less than 0, 1, 5, 999 Al INT2 alcohol, glasses/week [0 <4 4-8 >8] => less than 0, 4, 9, 999 Md CHAR(1) medication, y/n SH CHAR(1) Speaking or Hearing problems Pr CHAR(1) presentation ST CHAR(1) Speech Training Si CHAR(1) singing lessons Ph CHAR(1) phonetics/logopedics Tl CHAR(1) telephone work Date CHAR(6) Date of recording Code TEXT Recording ID Lcd INT2 Recording level CD-R Lvcr INT2 Recording level VCR G INT2 Gauge noise/tone level settings (dB) Speech TEXT Speech types/styles HMMpos FLOAT4 Position Head Mounted Microphone (cm) HMMatt INT2 Specific attenuation Head Mounted Microphone (dB) Att INT2 Attenuation both microphones (dB) Hinst INT2 Instabillity of Head Mounted Microphone position (0: stable, 9: unstable) Remarks TEXT Remarks on recordings
M66O, 1, F , S , FixedSentence Hij streepte dak weg Ze was mooier dan alle andere meisjes en was verloofd met de knappe Joringel. ` Oh, wat moet er van mij worden? ` Joringel keek naar Jorinde. Joringel kon zich niet meer bewegen. Die dieren slachtte, kookte en braadde ze dan. Toen was Joringel verlost. Joringel werd heel blij, raakte de deur aan met de bloem en de deur sprong open. Ze had grote rode ogen en een kromme neus die met de punt tot aan haar kin kwam. Wanneer iemand binnen honderd meter van het kasteel kwam, moest hij stilstaan en kon zich niet meer verroeren. Het zingt voor het duifje, zingt voor zijn dood, Zingt lijden, lij, tuwiet, tuwiet, tuwiet. Ze was geel en mager. Op een keer droomde hij `s nachts dat hij een bloedrode bloem vond met in het midden een prachtige grote parel. Jorinde was in een nachtegaal veranderd die tuwiet, tuwiet zong. Zij gumde pak uit Ze ging in de zon zitten en klaagde. Joringel ging weg en kwam uiteindelijk in een vreemd dorp. Jorinde zong : Overdag veranderde ze zich in een kat of een uil, maar `s avonds werd ze weer een mens. De noordenwind moest dus wel bekennen dat de zon van hun beiden de sterkste was. Om eens rustig samen te kunnen praten, gingen ze in het bos wandelen. Hij stond erbij als van steen, kon niet huilen, niet praten, geen hand of voet bewegen. Ze kwamen overeen dat degene die het eerst erin zou slagen de reiziger zijn mantel te doen uittrekken de sterkste zou worden geacht. Toen hij dichtbij het kasteel gekomen was, verstijfde hij niet, maar hij liep door tot aan de deur. Hij hoorde wak zeggen Het heldere zonlicht scheen tussen de boomstammen door in het donkere groen van het bos. Juist op dat moment kwam er een reiziger aan, die gehuld was in een warme mantel. Joringel klaagde ook. Dit duurde totdat de heks hem met een spreuk verloste. De noordenwind begon toen uit alle macht te blazen, maar hoe harder ie blies, deste dichter trok de reiziger zijn mantel om zich heen; Toen hij zo rondkeek, merkte hij, dat de oude vrouw stiekem een vogelkooitje wegpakte en daarmee naar de deur liep. In het midden lag een grote dauwdruppel, zo groot als de mooiste parel. ` Gegroet Zachiel. Ze zouden over een paar dagen gaan trouwen en ze hadden veel plezier met elkaar. De noordenwind en de zon waren erover aan het redetwisten wie de sterkste was van hun beiden. De zon stond nog maar half boven de berg en voor de helft was ze al onder. Hij hoorde vak zeggen Daarna begon de zon krachtig te stralen, en hierop trok de reiziger onmiddellijk zijn mantel uit. Er was eens een oud kasteel midden in een diep en donker bos. Hij plukte de bloem en ging ermee naar het kasteel. Jorinde huilde een beetje. Ze schold, tierde en spuwde gif en gal naar hem. Joringel keek door de struiken en zag vlakbij de oude muur van het kasteel. Wanneer er echter een onschuldig meisje te dicht bij haar kasteel kwam, veranderde de heks haar in een vogel en sloot haar op in een kooitje. Daar was de heks bezig de vogels in hun zevenduizend kooien te voeren. Hij liep in de richting van het gefluit en vond de zaal. Er waren vele honderden nachtegalen, hoe moest hij nou Jorinde terugvinden? Hij zocht tot aan de negende dag. Vaak liep hij rond het kasteel, maar hij kwam nooit te dichtbij. Nu was de zon ondergegaan. Mijn vogeltje met het rode ringetje Zingt lijden, lijden, lijden : Ze waren verdrietig, alsof ze moesten sterven. Een uil met gloeiende ogen vloog drie keer om hen heen en schreeuwde drie keer oehoe, oehoe, oehoe. Maar ze zei dat hij Jorinde nooit meer terug zou krijgen en ging weg. `s Morgens, nadat hij wakker werd, begon hij door berg en dal naar zo`n bloem te zoeken. De noordenwind en de zon. Alles wat hij met de bloem aanraakte werd van de betovering bevrijd. Toen hoorde hij ze fluiten. Wanneer het maantje in het kooitje schijnt, maak los Zachiel, op het juiste moment `. Joringel ging naar binnen, liep over de binnenplaats en luisterde goed of hij de vele vogels kon horen. Hij schrok en werd doodsbang. Joringel kon niets zeggen, niet van z`n plaats komen. De nachtegaal was weg. De tortelduif zong klagelijk in de oude beuk. Toen ze Joringel zag werd ze kwaad, heel erg kwaad. Daar hoedde hij lange tijd de schapen. Het was een mooie avond. ` Pas op `, zei Joringel, ` dat je niet te dicht bij het kasteel komt `. Ze kon dieren en vogels naar zich toe lokken. Daarna veranderde hij ook alle andere vogels weer in meisjes en ging met zijn Jorinde naar huis. Toen vond hij de bloem in de vroege ochtend. Joringel liep dag en nacht en droeg de bloem naar het kasteel. Ze wisten niet meer hoe ze thuis moesten komen. Ze mompelde wat, ving de nachtegaal en droeg die in haar hand weg. Ze had wel zevenduizend kooien met zulke bijzondere vogels in haar kasteel. Joringel lette niet op haar en bekeek de kooien met de vogels. Ze keken om zich heen en waren verdwaald. Eindelijk kwam de oude vrouw terug en zei met een doffe stem : Ze vloog hem om de hals en was zo mooi als vroeger. Hij streepte bak weg De uil vloog in een struik en direct kwam er een kromme, oude vrouw uit tevoorschijn. Dat kooitje bracht ze dan naar een zaal van haar kasteel. Nu kon de heks niet meer toveren, en Jorinde stond weer voor hem. Daarin woonde een oude heks helemaal alleen. Maar ze kon niet bij hem in de buurt komen. Nu was er eens een meisje dat Jorinde heette. Snel sprong hij erheen en raakte het kooitje en de oude vrouw aan met de bloem. en ten lange leste gaf de noordenwind het op. Zij gumde tak uit Hij viel voor de oude vrouw op de knieen en smeekte haar om hem Jorinde terug te geven. En ze leefden nog lang en gelukkig met elkaar. Ook droomde hij dat hij daardoor zijn Jorinde teruggekregen had. Hij riep, hij huilde, hij jammerde, maar het was allemaal voor niets.
Praat label file, aligned on sentences
Plain text
Format:audio/x-aiff
application/ogg
text/praat-textgrid
text/plain
CDROM
Identifier:oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0003-9DF4-2
Publisher:Rob van Son
University of Amsterdam, Institute of Phonetic Sciences
Subject:Dutch language
Subject (ISO639):nld
Type:audio

OLAC Info

Archive:  The Language Archive at the MPI for Psycholinguistics
Description:  http://www.language-archives.org/archive/www.mpi.nl
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0003-9DF4-2
DateStamp:  2017-02-14
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: M66O; Rob van Son (interviewer); Rob van Son; Rob van Son (annotator). 2002-11-01. Rob van Son.
Terms: area_Europe country_NL iso639_nld

Inferred Metadata

Country: Netherlands
Area: Europe


http://www.language-archives.org/item.php/oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0003-9DF4-2
Up-to-date as of: Wed Apr 12 8:22:39 EDT 2017