OLAC Record
oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0004-90BD-2

Metadata
Title:Dutch Bilingualism Database, Ethnic Dutch, Session
DBD_DUT_14_19_05_070
Research on Language and Culture in the Multicultural Neighbourhoods Lombok and Transvaal in Utrecht, The Netherlands
Contributor (interviewer):Hester
Contributor (speaker):Aysegül
Hayat
Binnaz
Coverage:Netherlands
Date:1999-12-21
Description:Deze sessie is opgenomen op twee CDs. CD1 duurt 00:55:28 en CD2 duurt 00:32:14. De interviewers zijn 2 Nederlandse vrouwelijke onderzoekers en 1 mannelijke Nederlandse onderzoeker. De informanten zijn twee Turkse vrouwen en 1 Marokkaanse vrouw.
This session is recorded on two cds. CD1 is 00:55:28 and CD2 is 00:32:14. The interviewers are two Dutch female researchers and one male Dutch male researcher. Nederlandse onderzoeker. The informants are two Turkish and one Moroccan girls.
TCULT is een interdisciplinair onderzoeksproject waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar taal en cultuur in de multiculturele wijk Lombok en Transvaal in Utrecht. Hiertoe wordt het culturele en linguïstische repertoire van individuën en van groepen autochtone Nederlanders, Marokkanen, Turken, Surinamers, en andere etnische groepen bestudeerd. Het gaat daarbij niet alleen om de interne structuur van taal en cultuuruitingen, maar ook om de functie en betekenis ervan voor de verschillende groepen. De structuur van taalvariëteiten, verhalen, liedjes, feesten, rituelen en gebruiksvoorwerpen worden door middel van veldwerk in kaart gebracht, waarna de resultaten getoetst worden aan theoretische invalshoeken. Het project duurt van 1 mei 1998 - 1 mei 2002 en wordt gerealiseerd in samenwerking met de Katholieke Universiteit Brabant, de Rijksuniversiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. D aarnaast wordt het financieel gesteund door NWO en het Fonds Sociale Vernieuwing en Integratie van de Gemeente Utrecht.
De onderwerpen van de sessie zijn voornamelijk gericht op cultuur en cultuurverschillen. De onderzoeker stelt onder andere vragen over (beleving van) feesten en tradities in de Nederlandse, Marokkaanse en de Turkse cultuur.
The subject of the session is mainly culture and differences between cultures. The researcher asks, among others, questions about festivities, holidays and traditions in the Dutch, Moroccan and Turkish culture.
Aysegül woont in Utrecht met haar ouders, haar twee zussen en 4 broers. Haar ouders zijn geboren in Karamal, Turkije. Met haar ouders spreekt ze Turks.
Aysegül lives in Utrecht with her parents, her two sisters and her four brothers. Her parents were born in Karamal, Turkey. She speaks Turkish with her parents.
Hayat is in Nederland geboren. Ze heeft nog een tijd in Marokko gewoond, tot haar tiende. Ze spreekt thuis zowel Marokkaans Arabisch als Nederlands. Hayat is heel progressief, soms nog wel meer dan haar Nederlandse vriendinnen. Ze woont in Vianen, in de provincie Utrecht.
Hayat was born in The Netherlands. She has lived in Morocco for a while, untill she was ten years old. At home, speaks Moroccan Arabic as well as Dutch. Hayat is very progressive, somtimes even more than her Dutch friends. She lives in Vianen, in the Province of Utrecht.
Projecten: TCULT Migratie en Materiële cultuur Studiegroep Boedelbeschrijvingen Databank Boedelbeschrijvingen Meertens Instituut Onderzoeksinteresses: materiële cultuur culturele veranderingsprocessen in de multi-etnische samenleving processen van etnisering en integratie
Projects: TCULT Migration and tangible culture Studygroup Interior Descriptions Databank Interior Descriptions Meertens Institute Research interests: tangible culture cultural processes of change in the multi-ethnic society processes of "ethnisation" and intergration
Binnaz is in Nederland geboren, haar ouders in Turkije, in Kars. Haar moeder was 14 toen ze naar Nederland kwam en haar vader 19. Thuis spreekt ze Turks en soms Nederlands.
Binnaz was born in The Netherlands. Her parents were born in Turkey, in Kars. Her mother was 14 toen ze naar Nederland kwam en haar vader 19. At home she speaks Turkish and sometimes Dutch.
Format:audio/x-wav
Identifier:oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0004-90BD-2
14
Publisher:Ms L. Cornips, PhD. and/or Ms H.Dibbits, PhD.
Meertens Instituut
Subject:Discourse
Interview
Differences between cultures: holidays and song (among other things)
Dutch language
Subject (ISO639):nld
Type:audio

OLAC Info

Archive:  The Language Archive at the MPI for Psycholinguistics
Description:  http://www.language-archives.org/archive/www.mpi.nl
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0004-90BD-2
DateStamp:  2017-02-14
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Aysegül (speaker); Hayat (speaker); Hester (interviewer); Binnaz (speaker). 1999-12-21. Ms L. Cornips, PhD. and/or Ms H.Dibbits, PhD.
Terms: area_Europe country_NL iso639_nld

Inferred Metadata

Country: Netherlands
Area: Europe


http://www.language-archives.org/item.php/oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0004-90BD-2
Up-to-date as of: Wed Apr 12 9:49:52 EDT 2017