OLAC Record
oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-8257-2

Metadata
Title:Dutch Bilingualism database, Ethnic Dutch, Session 47
DBD_DUT_14_06_05_047
Research on Language and Culture in the Multicultural Neighbourhoods Lombok and Transvaal in Utrecht, The Netherlands
Contributor:Hayat
Contributor (interviewer):Hester
Coverage:Netherlands
Date:1999-09-13
Description:Deze sessie is opgenomen op twee audiofiles, 1 van 0:46:28 en 1 van 0:08:28. De interviewer is een Nederlandse onderzoekster. De consultante is een Marokkaanse vrouw.
This session has been recorded on two audio files of 0:46:28 and 0:08:28. The interviewer is a Dutch female researcher. The conultant is a Morrocan woman.
TCULT is een interdisciplinair onderzoeksproject waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar taal en cultuur in de multiculturele wijk Lombok en Transvaal in Utrecht. Hiertoe wordt het culturele en linguïstische repertoire van individuën en van groepen autochtone Nederlanders, Marokkanen, Turken, Surinamers, en andere etnische groepen bestudeerd. Het gaat daarbij niet alleen om de interne structuur van taal en cultuuruitingen, maar ook om de functie en betekenis ervan voor de verschillende groepen. De structuur van taalvariëteiten, verhalen, liedjes, feesten, rituelen en gebruiksvoorwerpen worden door middel van veldwerk in kaart gebracht, waarna de resultaten getoetst worden aan theoretische invalshoeken. Het project duurt van 1 mei 1998 - 1 mei 2002 en wordt gerealiseerd in samenwerking met de Katholieke Universiteit Brabant, de Rijksuniversiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. D aarnaast wordt het financieel gesteund door NWO en het Fonds Sociale Vernieuwing en Integratie van de Gemeente Utrecht.
Het onderwerp van het interview is voornamelijk cultuur en cultuurverschillen. De onderzoeker stelt (onder andere) vragen over (beleving van)feesten en tradities in de Nederlandse en Marokkaanse cultuur.
The subject of this interview is mainly culture and cultural differences. The researcher asks questions about festivities, holidays and traditions in the Dutch and Moroccan culture.
Projecten: TCULT Migratie en Materiële cultuur Studiegroep Boedelbeschrijvingen Databank Boedelbeschrijvingen Meertens Instituut Onderzoeksinteresses: materiële cultuur culturele veranderingsprocessen in de multi-etnische samenleving processen van etnisering en integratie
Projects: TCULT Migration and tangible culture Studygroup Interior Descriptions Databank Interior Descriptions Meertens Institute Research interests: tangible culture cultural processes of change in the multi-ethnic society processes of "ethnisation" and intergration
Format:audio/x-wav
Identifier:oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-8257-2
14
Publisher:Ms L. Cornips, PhD. and/or Ms H.Dibbits, PhD.
Meertens Instituut
Subject:Discourse
Interview
Culture and cultural differences
Dutch language
Subject (ISO639):nld
Type:audio

OLAC Info

Archive:  The Language Archive at the MPI for Psycholinguistics
Description:  http://www.language-archives.org/archive/www.mpi.nl
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-8257-2
DateStamp:  2017-02-14
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Hayat; Hester (interviewer). 1999-09-13. Ms L. Cornips, PhD. and/or Ms H.Dibbits, PhD.
Terms: area_Europe country_NL iso639_nld

Inferred Metadata

Country: Netherlands
Area: Europe


http://www.language-archives.org/item.php/oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-8257-2
Up-to-date as of: Wed Apr 12 8:04:36 EDT 2017