OLAC Record
oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-84E1-8

Metadata
Title:Dutch Bilingualism Database, Moroccan Arabic, Session 28, DBD_ARY_14_07_05_032
Anouar and Noureddine
Research on Language and Culture in the Multicultural Neighbourhoods Lombok and Transvaal in Utrecht, The Netherlands
Contributor:Louis Boumans
Contributor (annotator):Louis Boumans
Contributor (consultant):Noureddine
Anouar
Contributor (interviewer):Hester
Louis Boumans
Coverage:Netherlands
Date:1999-05-23
Description:Het interview is opgenomen op 1 CD. De opname duurt 1:00:00 en is in het Marokkaans Arabisch/Nederlands. De interviewer zijn een Nederlandse mannelijke onderzoeker en twee Nederlandse vrouwelijke onderzoekers. De geïnterviewden zijn twee Marokkaanse mannen. Na het interview volgt een dialoog tussen de twee marokkaanse mannen, op verzoek in het Marokkaans Arabisch.
The interview is recorded on 1 CD. The recording lasts 1:00:00 and is in Moroccan Arabic/Dutch. The interviewer are a Dutch male researcher and two Dutch female researchers. The interviewees are two Moroccan men. After the interview, the two Moroccan men have a conversation, which was held largely in Moroccan Arabic on request of the researchers.
TCULT is een interdisciplinair onderzoeksproject waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar taal en cultuur in de multiculturele wijk Lombok en Transvaal in Utrecht. Hiertoe wordt het culturele en linguïstische repertoire van individuën en van groepen autochtone Nederlanders, Marokkanen, Turken, Surinamers, en andere etnische groepen bestudeerd. Het gaat daarbij niet alleen om de interne structuur van taal en cultuuruitingen, maar ook om de functie en betekenis ervan voor de verschillende groepen. De structuur van taalvariëteiten, verhalen, liedjes, feesten, rituelen en gebruiksvoorwerpen worden door middel van veldwerk in kaart gebracht, waarna de resultaten getoetst worden aan theoretische invalshoeken. Het project duurt van 1 mei 1998 - 1 mei 2002 en wordt gerealiseerd in samenwerking met de Katholieke Universiteit Brabant, de Rijksuniversiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. D aarnaast wordt het financieel gesteund door NWO en het Fonds Sociale Vernieuwing en Integratie van de Gemeente Utrecht.
Het onderwerp van de sessie is voornamelijk cultuur en cultuurverschillen. De onderzoeker stelt vragen over (beleving van) feesten en tradities in de Nederlandse en Iranees cultuur, over inrichting van huizen en over verschillen tussen Iranees en Nederlandse cultuur. Ongeveer acht minuten van de hele opname
The subject of the session is mainly culture and differences between cultures. The researcher asks questions about festivities, holidays and traditions in the Dutch and Iranese culture, about interiors of houses and differences between Dutch and Iranese people
Niet relevant
Not relevant
Projecten: TCULT Migratie en Materiële cultuur Studiegroep Boedelbeschrijvingen Databank Boedelbeschrijvingen Meertens Instituut Onderzoeksinteresses: materiële cultuur culturele veranderingsprocessen in de multi-etnische samenleving processen van etnisering en integratie
Projects: TCULT Migration and tangible culture Studygroup Interior Descriptions Databank Interior Descriptions Meertens Institute Research interests: tangible culture cultural processes of change in the multi-ethnic society processes of "ethnisation" and intergration
Format:audio/x-wav
text/x-chat
Identifier:oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-84E1-8
14
Publisher:Ms L. Cornips, PhD. and/or Ms H.Dibbits, PhD.
Meertens Instituut
Subject:Discourse
Interview
Different Cultures
Dutch language
Moroccan Arabic language
Arabic, Moroccan Spoken
Subject (ISO639):nld
ary
Type:audio

OLAC Info

Archive:  The Language Archive at the MPI for Psycholinguistics
Description:  http://www.language-archives.org/archive/www.mpi.nl
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-84E1-8
DateStamp:  2017-02-14
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Hester (interviewer); Noureddine (consultant); Louis Boumans (annotator); Louis Boumans (interviewer); Louis Boumans; Anouar (consultant). 1999-05-23. Ms L. Cornips, PhD. and/or Ms H.Dibbits, PhD.
Terms: area_Africa area_Europe country_MA country_NL iso639_ary iso639_nld

Inferred Metadata

Country: MoroccoNetherlands
Area: AfricaEurope


http://www.language-archives.org/item.php/oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-84E1-8
Up-to-date as of: Wed Apr 12 11:31:32 EDT 2017