OLAC Record
oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-9074-F

Metadata
Title:Dutch Bilingualism Database, Ethnic Dutch, Session 65
DBD_DUT_14_19_03_065
Research on Language and Culture in the Multicultural Neighbourhoods Lombok and Transvaal in Utrecht, The Netherlands
Contributor (consultant):Group of friends
Coverage:Netherlands
Date:1999-12-30
Description:Deze sessie is opgenomen op 1 CD en duurt 0:40:00. De opname is in het Nederlands. Het betreft een aanvulling op sessie DBD_DUT_14_19_03_052. sessie _052 is opgenomen op 1 CD van 0:13:13. Het betreft een zelfopname van een groep Nederlandse jongens uit Utrecht die aan het hangen zijn. Ze doen in hun gepraat vaak hun allochtone leeftijdgenoten na (Murks). Ook proberen ze straattaal te praten.
This session is recorded on 1 CD and has a duration of 0:40:00. The recording is in Dutch. It is complementary to session DBD_DUT_14_19_03_052. Session _52 is recorded on 1 CD of 0:13:13. A group of boys from Utrecht have recorded themselves talking while hanging out. They often imitate their peers from a ethnic minority. They also try to speak 'straattaal'.
TCULT is een interdisciplinair onderzoeksproject waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar taal en cultuur in de multiculturele wijk Lombok en Transvaal in Utrecht. Hiertoe wordt het culturele en linguïstische repertoire van individuën en van groepen autochtone Nederlanders, Marokkanen, Turken, Surinamers, en andere etnische groepen bestudeerd. Het gaat daarbij niet alleen om de interne structuur van taal en cultuuruitingen, maar ook om de functie en betekenis ervan voor de verschillende groepen. De structuur van taalvariëteiten, verhalen, liedjes, feesten, rituelen en gebruiksvoorwerpen worden door middel van veldwerk in kaart gebracht, waarna de resultaten getoetst worden aan theoretische invalshoeken. Het project duurt van 1 mei 1998 - 1 mei 2002 en wordt gerealiseerd in samenwerking met de Katholieke Universiteit Brabant, de Rijksuniversiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. D aarnaast wordt het financieel gesteund door NWO en het Fonds Sociale Vernieuwing en Integratie van de Gemeente Utrecht.
Er zijn geen meta-data bekend van de jongens op deze opname en uit de opname zelf is ook geen informatie te halen. Het gaat om een groepje Nederlandse vrienden van de middelbare school.
There are no meta-data known of the boys on this recording and from the recording itself no information can be filtered either. The group of boys consists of Dutch friends from high school.
Format:audio/x-wav
Identifier:oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-9074-F
14
Publisher:Ms L. Cornips, PhD. and/or Ms H.Dibbits, PhD.
Meertens Instituut
Subject:Discourse
Conversation
Unspecified
Dutch language
Subject (ISO639):nld
Type:audio

OLAC Info

Archive:  The Language Archive at the MPI for Psycholinguistics
Description:  http://www.language-archives.org/archive/www.mpi.nl
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-9074-F
DateStamp:  2017-02-14
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Group of friends (consultant). 1999-12-30. Ms L. Cornips, PhD. and/or Ms H.Dibbits, PhD.
Terms: area_Europe country_NL iso639_nld

Inferred Metadata

Country: Netherlands
Area: Europe


http://www.language-archives.org/item.php/oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-9074-F
Up-to-date as of: Wed Apr 12 8:21:33 EDT 2017