OLAC Record
oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-AE36-A

Metadata
Title:Dutch Bilingualism Database, Ethnic Dutch, Session 134
DBD_DUT_14_19_05_134
Research on Language and Culture in the Multicultural Neighbourhoods Lombok and Transvaal in Utrecht, The Netherlands
Contributor (interviewer):Marie
Theo
Louis
Contributor (speaker):Rachid
Badir
Naraen
Coverage:Netherlands
Date:2000-10-15
Description:Deze sessie is opgenomen op 1 CD van 00:53:61 De sessie is in het Nederlands. De interviewers zijn een Nederlandse vrouwelijke onderzoeker en twee mannelijke onderzoekers. De informanten zijn twee Marokkaanse en een Surinaamse jongemannen.
This session is recorded on 1 CD of 00:53:61. The session is in Dutch. The interviewers are a Dutch female researcher and two male researchers. The informants are two Moroccan and a Surinamese adolescents.
TCULT is een interdisciplinair onderzoeksproject waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar taal en cultuur in de multiculturele wijk Lombok en Transvaal in Utrecht. Hiertoe wordt het culturele en linguïstische repertoire van individuën en van groepen autochtone Nederlanders, Marokkanen, Turken, Surinamers, en andere etnische groepen bestudeerd. Het gaat daarbij niet alleen om de interne structuur van taal en cultuuruitingen, maar ook om de functie en betekenis ervan voor de verschillende groepen. De structuur van taalvariëteiten, verhalen, liedjes, feesten, rituelen en gebruiksvoorwerpen worden door middel van veldwerk in kaart gebracht, waarna de resultaten getoetst worden aan theoretische invalshoeken. Het project duurt van 1 mei 1998 - 1 mei 2002 en wordt gerealiseerd in samenwerking met de Katholieke Universiteit Brabant, de Rijksuniversiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. D aarnaast wordt het financieel gesteund door NWO en het Fonds Sociale Vernieuwing en Integratie van de Gemeente Utrecht.
De onderwerpen van de sessie zijn voornamelijk gericht op cultuur en cultuurverschillen. De onderzoekers stellen onder andere vragen over (beleving van) feesten en tradities in de Nederlandse, Surinaamse en Marokkaanse cultuur. Rachid, Badir en Naraen maken deel uit van een multi-etnische vriendengroep en dat vormt ook een onderwerp in het interview.
The subject of the session is mainly culture and differences between cultures. The researchers ask, among other things, questions about festivities, holidays and traditions in the Dutch, Moroccan and Surinamese culture. Naraen, Badir and Rachid are part of a multi-etnhic group of friends, and that is a topic in the interview, as well
Niet relevant
Not relevant
Onderzoeker Orale Cultuur, in het bijzonder van het volksverhaal (afdeling Etnologie) Onderzoeksonderwerpen: Nederlandse volksverhalen, met name in de mondelinge overlevering (sprookjes, sagen, raadsels, moppen, kwispels, broodje aap-verhalen, produktgeruchten). Internationale en multiculturele vertelcultuur Historisch vertelgoed Populaire fictie en moderne media
Researcher Oral Culture, especially folk stories Research subjects: Dutch folk stories, mainly in oral storytelling (fairytales, sagas, riddles, jokes). International and multicultural storytelling culture. Historical stories. Popular fiction and modern media.
Rachid is in Nederland geboren. Hij heeft een jongere broer van 14, een tweelingzus een zus van 25 en twee oudere broers (26 en 33). Alleen zijn oudste broer is in Marokko geboren. Zijn vader is Arabisch en komt uit El Hajeb. Rachid spreekt met zijn ouders Arabisch en Nederlands met broers en zussen.
Rachid was born in the Netherlands. Hij has a younger brother of 14, a twin sister, a sister of 25 and 2 older brother (26 and 33). Only his eldest brother was born in Morocco. His father is Arabic and comes from El Hajeb. Rachid speaks Arabic with his parents and Durch with his siblings.
Badir is in Nederland (Utrecht) geboren. Zijn ouders komen uit Marokko en spreken Tashelhit, Marokkaans Arabisch en Nederlands. Badir is na de MAVO Bouwkunde gaan doen. Hij maakt deel uit van een multi-etnische vriendengroep uit de wijk Lombok.
Badir was born in The Netherlands (Utrecht). His parents are from Morocco and speak Tashelhit, Moroccan Arabic and Dutch. Badir is part of a multi-ethnic group of friends from the neighbourhood Lombok.
Naraen is geboren en getogen in Utrecht. ZIjn ouders zijn gescheiden en hij heeft een tijdje in Den Haag gewoond, bij zijn moeder, maar nu woont hij weer bij zijn vader in Utrecht. Zijn vader komt uit Guyana, zijn moeder uit Suriname. De moedertaal van zijn moeder is Hindoestaans, die van zijn vader is Sranan. Naraen maakt deel uit van een multi-etnische vriendengroep.
Naraen was born and raised in Utrecht. His parents are divorced and he has been living with his mother for a while, bur he has moved back again to his father's, in Utrecht. His father's from Guyana and his mother is from Surinam. The mothertongue of his mother is Hindoestaans, that of his father is Sranan. Naraen is part of a multi-ethnic group of friends.
Format:audio/x-wav
Identifier:oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-AE36-A
14
Publisher:Ms L. Cornips, PhD.
Meertens Instituut
Subject:Discourse
Interview
Every day life, culture and cultural differences
Dutch language
Subject (ISO639):nld
Type:audio

OLAC Info

Archive:  The Language Archive at the MPI for Psycholinguistics
Description:  http://www.language-archives.org/archive/www.mpi.nl
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-AE36-A
DateStamp:  2017-02-14
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Marie (interviewer); Theo (interviewer); Rachid (speaker); Louis (interviewer); Badir (speaker); Naraen (speaker). 2000-10-15. Ms L. Cornips, PhD.
Terms: area_Europe country_NL iso639_nld

Inferred Metadata

Country: Netherlands
Area: Europe


http://www.language-archives.org/item.php/oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-AE36-A
Up-to-date as of: Wed Apr 12 10:23:31 EDT 2017