OLAC Record
oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-AE3E-8

Metadata
Title:Dutch Bilingualism Database, Ethnic Dutch, Session 151
DBD_DUT_14_19_05_151
Research on Language and Culture in the Multicultural Neighbourhoods Lombok and Transvaal in Utrecht, The Netherlands
Contributor (interviewer):Hester
Margreet
Contributor (speaker):Rachid
Güray
Naraen
Coverage:Netherlands
Date:2001-01-28
Description:Deze sessie is opgenomen op 4 CDs. CD1 duurt 00:50:12, CD2 00:38:34, CD3 00:49:52 en CD4 00:26:27. De sessie is in het Nederlands. De interviewers zijn twee Nederlandse vrouwelijke onderzoekers. De informanten zijn een Marokkaanse, een Turkse en een Surinaamse jongeman. Er zijn nog een paar mensen aanwezig, maar zij doen nioet mee aan het interview/de discussie.
This session is recorded on 4 CDs. CD1 is 00:50:12, CD2 00:38:34, CD3 00:49:52 and CD4 00:26:27. The session is in Dutch. The interviewers are two Dutch female researcher. The informants are a Moroccan, a Turkish and a Surinamese adolescent. They are some more people present, but they do not participate in the interview/discussion.
TCULT is een interdisciplinair onderzoeksproject waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar taal en cultuur in de multiculturele wijk Lombok en Transvaal in Utrecht. Hiertoe wordt het culturele en linguïstische repertoire van individuën en van groepen autochtone Nederlanders, Marokkanen, Turken, Surinamers, en andere etnische groepen bestudeerd. Het gaat daarbij niet alleen om de interne structuur van taal en cultuuruitingen, maar ook om de functie en betekenis ervan voor de verschillende groepen. De structuur van taalvariëteiten, verhalen, liedjes, feesten, rituelen en gebruiksvoorwerpen worden door middel van veldwerk in kaart gebracht, waarna de resultaten getoetst worden aan theoretische invalshoeken. Het project duurt van 1 mei 1998 - 1 mei 2002 en wordt gerealiseerd in samenwerking met de Katholieke Universiteit Brabant, de Rijksuniversiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. D aarnaast wordt het financieel gesteund door NWO en het Fonds Sociale Vernieuwing en Integratie van de Gemeente Utrecht.
Naraen, Rachid en Güray maken deel uit van een multi-etnische vriendengroep en samen met de onderzoekers zijn ze een boek aan het schrijven over het (culturele) leven in de wijk Lombok. In deze sessie discussiëren ze over de inhoud van het boek.Het is niet helemaal duidelijk wie er nog meer bij zijn en of ze wel of niet deelnemen aan de discussie.
Naraen, Rachid and Güray are part of a multi-ethnic group of friends, and together with the researchers they are writing a book on the cultural life in the neighbourhood of Lombok. In this session they are discussing the content of the book. It is not quite clear who else are there and if they take part in the discussion or not.
Niet relevant
Not relevant
Rachid is in Nederland geboren. Hij heeft een jongere broer van 14, een tweelingzus een zus van 25 en twee oudere broers (26 en 33). Alleen zijn oudste broer is in Marokko geboren. Zijn vader is Arabisch en komt uit El Hajeb. Rachid spreekt met zijn ouders Arabisch en Nederlands met broers en zussen.
Rachid was born in the Netherlands. Hij has a younger brother of 14, a twin sister, a sister of 25 and 2 older brother (26 and 33). Only his eldest brother was born in Morocco. His father is Arabic and comes from El Hajeb. Rachid speaks Arabic with his parents and Durch with his siblings.
Projecten: TCULT Migratie en Materiële cultuur Studiegroep Boedelbeschrijvingen Databank Boedelbeschrijvingen Meertens Instituut Onderzoeksinteresses: materiële cultuur culturele veranderingsprocessen in de multi-etnische samenleving processen van etnisering en integratie
Projects: TCULT Migration and tangible culture Studygroup Interior Descriptions Databank Interior Descriptions Meertens Institute Research interests: tangible culture cultural processes of change in the multi-ethnic society processes of "ethnisation" and intergration
Güray is geboren in Nederland, in Utrecht. Hij woont in Utrecht, met zijn ouders en zijn 2 zussen. Zijn ouders komen uit Ardahan (bij Kars) in Turkije. Zij zijn 27 jaar geleden naar Nederland gekomen (in 1973). Met zijn ouders spreekt hij afwisselend Nederlands en Turks, met zijn zussen voornamelijk Nederlands.
Güray was born in The Netherlands, in Utrecht. He lives in Utrecht, with his parents and 2 sisters. His parents are from Ardahan (near Kars) in Turkey. They came to The Netherlands 27 years ago (in 1973). He speaks both Turkish and Dutch with his parents and mainly Dutch with his sisters.
Naraen is geboren en getogen in Utrecht. ZIjn ouders zijn gescheiden en hij heeft een tijdje in Den Haag gewoond, bij zijn moeder, maar nu woont hij weer bij zijn vader in Utrecht. Zijn vader komt uit Guyana, zijn moeder uit Suriname. De moedertaal van zijn moeder is Hindoestaans, die van zijn vader is Sranan. Naraen maakt deel uit van een multi-etnische vriendengroep.
Naraen was born and raised in Utrecht. His parents are divorced and he has been living with his mother for a while, bur he has moved back again to his father's, in Utrecht. His father's from Guyana and his mother is from Surinam. The mothertongue of his mother is Hindoestaans, that of his father is Sranan. Naraen is part of a multi-ethnic group of friends.
Format:audio/x-wav
Identifier:oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-AE3E-8
14
Publisher:Ms L. Cornips, PhD.
Meertens Instituut
Subject:Discourse
Conversation
discussion of the content of a book
Dutch language
Subject (ISO639):nld
Type:audio

OLAC Info

Archive:  The Language Archive at the MPI for Psycholinguistics
Description:  http://www.language-archives.org/archive/www.mpi.nl
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-AE3E-8
DateStamp:  2017-02-14
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Rachid (speaker); Hester (interviewer); Margreet (interviewer); Güray (speaker); Naraen (speaker). 2001-01-28. Ms L. Cornips, PhD.
Terms: area_Europe country_NL iso639_nld

Inferred Metadata

Country: Netherlands
Area: Europe


http://www.language-archives.org/item.php/oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-AE3E-8
Up-to-date as of: Wed Apr 12 9:03:51 EDT 2017