OLAC Record
oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-AE48-E

Metadata
Title:Dutch Bilingualism Database, Ethnic Dutch, Session 152
DBD_DUT_14_11_05_152
Research on Language and Culture in the Multicultural Neighbourhoods Lombok and Transvaal in Utrecht, The Netherlands
Contributor (interviewer):Hester
Contributor (speaker):Naraen
Güray
Coverage:Netherlands
Date:2001-02-04
Description:Deze sessie is opgenomen ???. De sessie is in het Nederlands. De interviewer is een Nederlandse vrouwelijke onderzoeker. De informanten zijn een Turkse en een Surinaamse jongeman.
This session is recorded on ?? The session is in Dutch. The interviewer is a Dutch female researcher. The informant are a Turkish and a Surinamese adolescent.
TCULT is een interdisciplinair onderzoeksproject waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar taal en cultuur in de multiculturele wijk Lombok en Transvaal in Utrecht. Hiertoe wordt het culturele en linguïstische repertoire van individuën en van groepen autochtone Nederlanders, Marokkanen, Turken, Surinamers, en andere etnische groepen bestudeerd. Het gaat daarbij niet alleen om de interne structuur van taal en cultuuruitingen, maar ook om de functie en betekenis ervan voor de verschillende groepen. De structuur van taalvariëteiten, verhalen, liedjes, feesten, rituelen en gebruiksvoorwerpen worden door middel van veldwerk in kaart gebracht, waarna de resultaten getoetst worden aan theoretische invalshoeken. Het project duurt van 1 mei 1998 - 1 mei 2002 en wordt gerealiseerd in samenwerking met de Katholieke Universiteit Brabant, de Rijksuniversiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. D aarnaast wordt het financieel gesteund door NWO en het Fonds Sociale Vernieuwing en Integratie van de Gemeente Utrecht.
De onderwerpen van de sessie zijn voornamelijk gericht op cultuur en cultuurverschillen. De onderzoeker stelt onder andere vragen over (beleving van) feesten en tradities in de Nederlandse, Surinaamse en de Marokkaanse cultuur. Güray en Naraen maken deel uit van een multi-etnische vriendengroep. Daar worden ook veel vragen over gesteld.
The subject of the session is mainly culture and differences between cultures. The researcher asks, among other things, questions about festivities, holidays and traditions in the Dutch, Surinamese and Turkish culture. Güray and Naraen are part of a multi-ethnic group of friends. There are a lot of questions related to that, as well.
Niet relevant
Not relevant
Projecten: TCULT Migratie en Materiële cultuur Studiegroep Boedelbeschrijvingen Databank Boedelbeschrijvingen Meertens Instituut Onderzoeksinteresses: materiële cultuur culturele veranderingsprocessen in de multi-etnische samenleving processen van etnisering en integratie
Projects: TCULT Migration and tangible culture Studygroup Interior Descriptions Databank Interior Descriptions Meertens Institute Research interests: tangible culture cultural processes of change in the multi-ethnic society processes of "ethnisation" and intergration
Naraen is geboren en getogen in Utrecht. ZIjn ouders zijn gescheiden en hij heeft een tijdje in Den Haag gewoond, bij zijn moeder, maar nu woont hij weer bij zijn vader in Utrecht. Zijn vader komt uit Guyana, zijn moeder uit Suriname. De moedertaal van zijn moeder is Hindoestaans, die van zijn vader is Sranan. Naraen maakt deel uit van een multi-etnische vriendengroep.
Naraen was born and raised in Utrecht. His parents are divorced and he has been living with his mother for a while, bur he has moved back again to his father's, in Utrecht. His father's from Guyana and his mother is from Surinam. The mothertongue of his mother is Hindoestaans, that of his father is Sranan. Naraen is part of a multi-ethnic group of friends.
Güray is geboren in Nederland, in Utrecht. Hij woont in Utrecht, met zijn ouders en zijn 2 zussen. Zijn ouders komen uit Ardahan (bij Kars) in Turkije. Zij zijn 27 jaar geleden naar Nederland gekomen (in 1973). Met zijn ouders spreekt hij afwisselend Nederlands en Turks, met zijn zussen voornamelijk Nederlands.
Güray was born in The Netherlands, in Utrecht. He lives in Utrecht, with his parents and 2 sisters. His parents are from Ardahan (near Kars) in Turkey. They came to The Netherlands 27 years ago (in 1973). He speaks both Turkish and Dutch with his parents and mainly Dutch with his sisters.
Format:audio/x-wav
application/pdf
Identifier:oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-AE48-E
14
Publisher:Ms L. Cornips, PhD.
Meertens Instituut
Subject:Discourse
Interview
Every day life, culture and cultural differences
Dutch language
Subject (ISO639):nld
Type:audio

OLAC Info

Archive:  The Language Archive at the MPI for Psycholinguistics
Description:  http://www.language-archives.org/archive/www.mpi.nl
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-AE48-E
DateStamp:  2017-02-14
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Hester (interviewer); Naraen (speaker); Güray (speaker). 2001-02-04. Ms L. Cornips, PhD.
Terms: area_Europe country_NL iso639_nld

Inferred Metadata

Country: Netherlands
Area: Europe


http://www.language-archives.org/item.php/oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-AE48-E
Up-to-date as of: Wed Apr 12 9:52:21 EDT 2017