OLAC Record
oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-AE5F-0

Metadata
Title:Dutch Bilingualism Database, Ethnic Dutch, Session 113
DBD_DUT_14_19_05_113
Research on Language and Culture in the Multicultural Neighbourhoods Lombok and Transvaal in Utrecht, The Netherlands
Contributor (interviewer):Theo
Marie
Ilja
Contributor (speaker):Mohammed
Jalal
Coverage:Netherlands
Date:2000-06-05
Description:Deze sessie is opgenomen op 1 CD van 00:35:47. De sessie is in het Nederlands. De interviewers zijn een Nederlandse mannelijke en twee vrouwelijke onderzoekers. De informanten zijn drie Marokaanse jongens.
This session is recorded on 1 CD of 00:35:47. De sessie is in Dutch. The interviewers are a Dutch male and two female researchers. The informants are 3 Moroccan boys.
TCULT is een interdisciplinair onderzoeksproject waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar taal en cultuur in de multiculturele wijk Lombok en Transvaal in Utrecht. Hiertoe wordt het culturele en linguïstische repertoire van individuën en van groepen autochtone Nederlanders, Marokkanen, Turken, Surinamers, en andere etnische groepen bestudeerd. Het gaat daarbij niet alleen om de interne structuur van taal en cultuuruitingen, maar ook om de functie en betekenis ervan voor de verschillende groepen. De structuur van taalvariëteiten, verhalen, liedjes, feesten, rituelen en gebruiksvoorwerpen worden door middel van veldwerk in kaart gebracht, waarna de resultaten getoetst worden aan theoretische invalshoeken. Het project duurt van 1 mei 1998 - 1 mei 2002 en wordt gerealiseerd in samenwerking met de Katholieke Universiteit Brabant, de Rijksuniversiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. D aarnaast wordt het financieel gesteund door NWO en het Fonds Sociale Vernieuwing en Integratie van de Gemeente Utrecht.
De onderwerpen van de sessie zijn voornamelijk gericht op cultuur en cultuurverschillen. De onderzoeker stelt onder andere vragen over (beleving van) feesten en tradities in de Nederlandse en de Marokkaanse cultuur. In deze sessie vertellen de informanten moppen.
The subject of the session is mainly culture and differences between cultures. The researcher asks, among other things, questions about festivities, holidays and traditions in the Dutch and Turkish culture. In this session the informants tell jokes.
Onderzoeker Orale Cultuur, in het bijzonder van het volksverhaal (afdeling Etnologie) Onderzoeksonderwerpen: Nederlandse volksverhalen, met name in de mondelinge overlevering (sprookjes, sagen, raadsels, moppen, kwispels, broodje aap-verhalen, produktgeruchten). Internationale en multiculturele vertelcultuur Historisch vertelgoed Populaire fictie en moderne media
Researcher Oral Culture, especially folk stories Research subjects: Dutch folk stories, mainly in oral storytelling (fairytales, sagas, riddles, jokes). International and multicultural storytelling culture. Historical stories. Popular fiction and modern media.
Mohammed M. is in Nederland geboren, zijn ouders in Marokko.
Mohammed M. is born in The Netherlands. His parents were born in Morocco.
Mohammed A. is in Nederland geboren. Zijn ouders in Marokko.
Mohammed A. was born in The Netherlands. His parents were born in Morocco.
Jalal is in geboren in Nederland. Zijn ouders in Marokko.
Jalal was born in Morocco. His parents were born in Morocco.
Format:audio/x-wav
application/pdf
Identifier:oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-AE5F-0
14
Publisher:Ms L. Cornips, PhD.
Meertens Instituut
Subject:Discourse
Narrative
jokes
Dutch language
Subject (ISO639):nld
Type:audio

OLAC Info

Archive:  The Language Archive at the MPI for Psycholinguistics
Description:  http://www.language-archives.org/archive/www.mpi.nl
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-AE5F-0
DateStamp:  2017-02-14
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Theo (interviewer); Marie (interviewer); Ilja (interviewer); Mohammed (speaker); Mohammed (speaker); Jalal (speaker). 2000-06-05. Ms L. Cornips, PhD.
Terms: area_Europe country_NL iso639_nld

Inferred Metadata

Country: Netherlands
Area: Europe


http://www.language-archives.org/item.php/oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-AE5F-0
Up-to-date as of: Wed Apr 12 9:46:25 EDT 2017