OLAC Logo OLAC resources in and about the Standard Malay language

ISO 639-3: zsm

The combined catalog of all OLAC participants contains the following resources that are relevant to this language:

Other known names and dialect names: Bahasa Malayu, Formal Malay, Informal Malay, Malay, Standard Malay, Malayu, Melayu, Melayu Baku

Use faceted search to explore resources for Standard Malay language.

Primary texts

 1. ONLINEMah Meri. Nicole Kruspe (compiler). 2001. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC). oai:paradisec.org.au:NK1-MD001

Lexical resources

 1. ONLINECrúbadán language data for Standard Malay. Kevin Scannell. 2018. The Crúbadán Project. oai:crubadan.org:zsm

Language descriptions

 1. ONLINEGlottolog 4.7 Resources for Standard Malay. n.a. 2022. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. oai:glottolog.org:stan1306
 2. ONLINEPHOIBLE 2.0 phonemic inventories for Standard Malay. n.a. 2019. Max Planck Institute for the Science of Human History. oai:phoible.org:stan1306
 3. ONLINEWALS Online Resources for Malay. n.a. 2022. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. oai:wals.info:mly
 4. ONLINEWOLD Resources for Malay. n.a. 2013. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. oai:wold.clld.org:202

Other resources about the language

 1. ONLINETeach yourself Malay. Lewis, M. B. 1947. Hodder and Stoughton for the English University Press. oai:refdb.wals.info:1668
 2. ONLINEMalay Grammar. Winstedt, R. O. 1927. Oxford University Press. oai:refdb.wals.info:1903
 3. ONLINEMalay. Dodds, R. W. 1980. Hodder and Stoughton. oai:refdb.wals.info:3954
 4. ONLINEMalay, Standard: a language of Malaysia. n.a. 2018. SIL International. oai:ethnologue.com:zsm
 5. ONLINELINGUIST List Resources for Malay, Standard. Damir Cavar, eLinguistics Foundation Board Member (editor); Malgorzata E. Cavar, Director of Linguist List (editor). 2022-05-31. The LINGUIST List (www.linguistlist.org). oai:linguistlist.org:lang_zsm
 6. ONLINECurrent trends in pronoun usage among Malay speakers. Othman, Normala. 2006. Linguistic Society of the Philippines and SIL International. oai:sil.org:25743
 7. ONLINEConstituent order in ‘di’ clauses in Malay narratives. Levinsohn, Stephen H. 1991. Papers in Austronesian Linguistics 1, H. Steinhauer (ed.). oai:sil.org:36721
 8. ONLINESome notes on the origin of Malay di-. Berg, René van den. 2004. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:90045

Other resources in the language

 1. ONLINEMah Meri. Nicole Kruspe (compiler). 2000. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC). oai:paradisec.org.au:NK1-MD004
 2. ONLINEMah Meri. Nicole Kruspe (compiler). 2001. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC). oai:paradisec.org.au:NK1-MD008
 3. ONLINEMah Meri. Nicole Kruspe (compiler). 2001. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC). oai:paradisec.org.au:NK1-MD011
 4. ONLINEMah Meri. Nicole Kruspe (compiler). 2003. Pacific And Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures (PARADISEC). oai:paradisec.org.au:NK1-MD015
 5. Kamus a aden a tuladan ian = Kamus bergambar = Picture dictionary. Smith, Jim (compiler); Smith, Karla J. (compiler). 2005. Department of Sabah Museum. oai:sil.org:1571
 6. Kamus been gambar = Kamus bergambar = Picture dictionary. Miller, Mark T. (compiler). 2004. Persatuan Seni Budaya Bajau, Sabah (P.S.B.B.) (Bajau Arts and Cultural Association, Sabah). oai:sil.org:3310
 7. Buuk do tinulisan do talu bansaʼ giaʼ = Buku frasa tiga bahasa = A trilingual phrase book; Tatanaʼ - Bahasa Malaysia - English. Chan, Phyllis D. (compiler); Dillon, John A. (compiler); Pekkanen, Inka (compiler). 1998. Department of Sabah Museum and Summer Institute of Linguistics. oai:sil.org:36723
 8. Kamus makagambar. Doi, Akira (compiler); Doi, Keiko (compiler). 2003. Department of Sabah Museum. oai:sil.org:36739
 9. Kadazan Dusun - Malay - English dictionary. Miller, John D. (compiler); Lasimbang, Rita (compiler). 1995. Kadazan Dusun Cultural Association. oai:sil.org:36742
 10. Kamus akay gambar = Kamus bergambar = Picture dictionary. Moody, David C. (compiler); Moody, Marsha Ann (compiler). 1998. Jabatan Muzium Sabah. oai:sil.org:36785
 11. Tongo tangon Kadazan Labuk-Kinabatangan = Cerita dongeng Kadazan Labuk-Kinabatangan = Labuk-Kinabatangan Kadazan folk tales. Hurlbut, Hope M. (editor). 1992. Department of Sabah Museum. oai:sil.org:36802
 12. Liton Idaʼan = Cerita dongeng Idaʼan = Idaʼan folk tales. Moody, David C. (compiler). 1993. Department of Sabah Museum. oai:sil.org:36815
 13. Kamus Murut Timugon - Melayu: dengan ikhtisar etnografi. Philippa Silipah Majius (editor); Brewis, Kielo A. (editor); Brewis, Richard (editor). 2004. Kadazandusun Language Foundation (KLF). oai:sil.org:36820
 14. Buk baang Piminyuu bigambar = Kamus Bergambar = Picture dictionary; Piminyuu Biatah, Bahasa Melayu, English. Anna Dreba (compiler); Filisia Beddie (compiler); Cyril John Naming (compiler); Margarate Dreba (compiler). 2009. Bidayuh Language Development Project Dayak Bidayuh National Association. oai:sil.org:36822
 15. Buk ubaang sanda' bigambar = Kamus bergambar = Picture dictionary; Sanda' Bidayŭh Bukar-Sadung, Bahasa Malaysia, English. Bidayuh Language Development Project Bukar-Sadung Group (compiler). 2008. Dayak Bidayuh National Association. oai:sil.org:37488
 16. Buk bang sinda bigambar = Kamus bergambar = Picture dictionary; Sinda Bidayuh Bau, Bahasa Melayu, English. Vega, Guillermo (compiler); Bongarrá de Vega, Marilina (compiler); Noeb, Jonas (compiler). 2007. Dayak Bidayuh National Association. oai:sil.org:37681
 17. Guˀup a iringaˀ Iranun a ikaisa (Buku cerita dongeng Iranun) jilid 1. Smith, Jim (compiler); Smith, Karla J. (compiler). 2005. Pagisaˀan a Baˀasa aguˀ Kabudayaˀan Iranun (BKI). oai:sil.org:40508
 18. Totongongon nu Suang Lotud. Blood, David L. (compiler); Blood, Doris E. (compiler). 2011. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:42198
 19. Buuk sinurat do tolu boros. Persatuan Tobilung Bersatu Sabah (TOBISA) (compiler); Buck, Gillian P. (consultant). 2010. Department of Sabah Museum. oai:sil.org:43205
 20. Kamus kigambar. Persatuan Tobilung Bersatu Sabah (TOBISA) (compiler); Buck, Gillian P. (consultant). 2010. Department of Sabah Museum. oai:sil.org:43230
 21. Rurupoton nu Bookan. Doi, Akira (compiler); Doi, Keiko (compiler). 2001. Sabah Museum Department. oai:sil.org:43408
 22. Taska Bahasa Warisan Untuk Kaum Minoriti. Smith, Karla J. 2011. Dayak Bidayuh National Association (DBNA) and SIL Malaysia. oai:sil.org:49489
 23. Bup kata bagambar. Achat, KK Samuel (compiler); Kinseng, Suimi (compiler); Lajit, Meli (compiler). 2010. Dayak Bidayuh National Association. oai:sil.org:55565
 24. Buk bang sinda. Jonas Noeb. 2013. Dayak Bidayuh National Association. oai:sil.org:56413
 25. Buk ubaang sanda'. Robert Sulis Ridu, Temenggong. 2013. Dayak Bidayuh National Association. oai:sil.org:56417
 26. Buk baang piminyuu. Anna Dreba. 2013. Dayak Bidayuh National Association. oai:sil.org:56418
 27. Inan taka. Andapai Tinting; Green, Julie. 2014. Sabah Museum and Archives together with SIL. oai:sil.org:56895
 28. Anak nu Manuk Pupusan. Andapai Tinting. 1990. Sabah Museum and Archives together with SIL. oai:sil.org:56896
 29. I Alul ampian ra sosopon : Atun-atun Tungkaring am Kaitan. Alexander R. Kayu; Benjamin Pungit; Cecilia Gansurang; Linus T. Empar; Polycarp A. Abat; Sarim Arus. 1995. Gereja St. Anthony. oai:sil.org:57059
 30. I Alul am Karamok : I Alul am Kilau. Alexander R. Kayu; Benjamin Pungit; Cecilia Gansurang; Linus T. Empar; Polycarp A. Abat; Sarim Arus. 1995. Gereja St. Anthony. oai:sil.org:57060
 31. Kinawa'-kinawa' am raun-raun onsoi baalon ra ufat kono pangilalawo ra atu-atu aruol. Alexander R. Kayu; Benjamin Pungit; Cecilia Gansurang; Linus T. Empar; Polycarp A. Abat; Sarim Arus. 1995. Gereja St. Anthony. oai:sil.org:57061
 32. Ambulok Olomor am ambulok Mamauha. Alexander R. Kayu; Benjamin Pungit; Cecilia Gansurang; Linus T. Empar; Polycarp A. Abat; Sarim Arus. 1995. Gereja St. Anthony. oai:sil.org:57062
 33. Strategi perkamusan berdasarkan dengan teks dan komputer. King, Julie K. 1994. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:57647
 34. ONLINEKamus Bonggi. Boutin, Alanna Y. (compiler); Boutin, Michael E. (compiler); Kusur Dupok (compiler); Mesluh Pulod (compiler); Sayad Liad (compiler); Tipah Timisup (compiler); Darah Kudasan (compiler); Nunga Latip (compiler). 2014. SIL International. oai:sil.org:58474
 35. Panduan ejaan otografi percubaan. Bulan; Sigaw. 2006. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:61883
 36. Si bedung agu' si nipai. Diana Sharifah; Jurainah. 2005. Persatuan Bahasa dan Kebudayaan Iranun (BKI). oai:sil.org:62201
 37. Angsa a miurak sa bulawan. Asmad Rudin, Haji (translator); Kasmalah Ismail (translator). 1998. Kadazandusun Language Foundation (KLF) & SIL. oai:sil.org:62203
 38. Tudtul i Amu' agu' Buaya. Kasumawati; Shakina. 2005. Persatuan Bahasa dan Kebudayaan Iranun (BKI). oai:sil.org:62380
 39. Antuna i Tumatareg si'i. Rumaizah Ismail. 2005. Persatuan Bahasa dan Kebudayaan Iranun (BKI). oai:sil.org:62382
 40. Min'kaya' ian su ngaran. Mohd Dee Bening. 2005. Persatuan Bahasa dan Kebudayaan Iranun (BKI). oai:sil.org:62384
 41. Bpamatia', Bpanulis agu' Bpaguarana. Rosnah Maidin. 2005. Persatuan Bahasa dan Kebudayaan Iranun (BKI). oai:sil.org:62385
 42. Bpagawarna sa unga a kayu. Mastilih Masri. 2005. Persatuan Bahasa dan Kebudayaan Iranun (BKI). oai:sil.org:62386
 43. Bpaganad sa kadtaru' a Iranun. Rosminah Abdul Rashid. 2005. Persatuan Bahasa dan Kebudayaan Iranun (BKI) & SIL. oai:sil.org:63717
 44. Guma'an a manga ta'au. Rosminah Abdul Rashid. 2005. Persatuan Bahasa dan Kebudayaan Iranun (BKI) & SIL. oai:sil.org:63720
 45. Ayat agu' gambar. Ismail Sidik. 2005. Persatuan Bahasa dan Kebudayaan Iranun (BKI) & SIL. oai:sil.org:63722
 46. Kadazan - Dusun - Malay - English Dictionary. Miller, Carolyn P. (compiler); Miller, John D. (compiler); Lasimbang, Rita (compiler). 2015. Kadazan Dusun Cultural Association. oai:sil.org:63736
 47. Kadazan-Dusun-Malay-English dictionary Toolbox file. Miller, Carolyn P. (compiler); Miller, John D. (compiler); Lasimbang, Rita (compiler). 2015. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:63979
 48. Kamus ru lalaing migigila' ragu ru Murut. Philippa Silipah Majius (consultant); Brewis, Elisa (consultant); Felix Yutang Ampuli @ Pamiang (consultant); Panguot Lambang (consultant); Brewis, Richard (editor). 2014. Pusat Perkembangan Bahasa Murut (MLC). oai:sil.org:64059
 49. Mengekalkan warisan budaya dan bahasa Iranun di Sabah. Ismail Sidik; Smith, Karla J. 2006. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:64139
 50. Buku Saratn Bagambar. Risiden Mambon (compiler); Vega, Guillermo (consultant); Bongarrá de Vega, Marilina (consultant). 2015. Dayak Bidayuh National Association. oai:sil.org:65584
 51. Tinjauan pantas sosiolingusitik kawasan bahasa Bookan: Ringkasan dan kesimpulan. Choi, Jeong-Ho; Kluge, Angela. 2016. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:65794
 52. Kamus Asas Bajau Sama: Bajau Sama - Malay - English. Miller, Mark T. (compiler); Cik Jullidah Durakin (compiler). 2016. Persatuan Bahasa dan Budaya Bajau Sama Sabah. oai:sil.org:74810
 53. ONLINEKadazan Dusun wordlist - Core - Togop Darat RU. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75178
 54. ONLINEKadazan Dusun wordlist - Core - Panaitan KM. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75179
 55. ONLINEKadazan Dusun wordlist - Core - Kiulu Baru TU. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75180
 56. ONLINEKadazan Dusun wordlist - Core - Sunsuron TA. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75181
 57. ONLINEKadazan Dusun wordlist - Core - Kogopon PR. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75182
 58. ONLINEKadazan Dusun wordlist - Core - Taginambur KB. Moody, David C. 1990. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75183
 59. ONLINEKadazan Dusun wordlist - Core - Kionsom KK. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75184
 60. ONLINEKadazan Dusun wordlist - Core - Ulu Lumagar PR. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75185
 61. ONLINEKadazan Dusun wordlist - Core - Lumat BT. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75186
 62. ONLINEKadazan Dusun wordlist - Core - Bundu Tuhan RU. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75187
 63. ONLINEKadazan Dusun wordlist - Core - Lumpoho TN. Moody, David C. (editor). 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75188
 64. ONLINEKadazan Dusun wordlist - Core - Batu 60 BT. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75189
 65. ONLINEKadazan Dusun wordlist - Core - Kipouvu PG. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75190
 66. ONLINEKadazan Dusun wordlist - Core - Notoruss PG. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75191
 67. ONLINETombonuo wordlist - "Core" - Sungai-Sungai LS. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75242
 68. ONLINETombonuo wordlist - "Core" - Kubulu LS. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75243
 69. ONLINETombonuo wordlist - "Core" - Pantai Buring LS. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75246
 70. ONLINETombonuo wordlist - "Core" - Simpangan LS. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75247
 71. ONLINETombonuo wordlist - "Core" - Botition LS. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75248
 72. ONLINETombonuo wordlist - "Core" - Tambilidon PS. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75249
 73. ONLINETombonuo wordlist - "Core" - Sungai Elloi PS. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75250
 74. ONLINETombonuo wordlist - "Core" - Agan LS. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75251
 75. ONLINETombonuo wordlist - "Core" - Tampat LS. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75252
 76. ONLINETombonuo wordlist - "Core" - Lingkabau LS. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75253
 77. ONLINETombonuo wordlist - "Core" - Kongibungan PS. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75254
 78. ONLINETombonuo wordlist - Lingkabau BN. Moody, David C. 1985. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75349
 79. Tombonuo wordlist - Sungai-Sungai SN. Moody, David C. 1984. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75350
 80. ONLINETombonuo wordlist - Other - Kolapis LS. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75351
 81. ONLINETombonuo wordlist - Other - Lingkabau KM. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75352
 82. ONLINETombonuo wordlist - Other - Pulau Jambongan LS. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75353
 83. ONLINETombonuo wordlist - Other - Kanawayon Batu 4 KM. Moody, David C. 1978. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75354
 84. ONLINETombonuo wordlist - Other - Binsolong LS. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75356
 85. ONLINETombonuo wordlist - Other - Bambangan BT. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75357
 86. ONLINETombonuo wordlist - Rasak Darat KM Revised. Moody, David C. 1989. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75358
 87. ONLINETobilung wordlist - Bintasan KM. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75728
 88. ONLINETobilung wordlist - Mengaris KM (2001). Moody, David C. 2001. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75729
 89. ONLINETobilung wordlist - Mangin KB (1999). Moody, David C. 1999. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75730
 90. ONLINETobilung wordlist - Swadesh 50-items. Moody, David C. 1990. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75731
 91. ONLINETobilung wordlist - Kukut KB (2001). Moody, David C. 2001. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75732
 92. ONLINETobilung wordlist - Dudar KB (1999). Moody, David C. 1999. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75733
 93. ONLINETobilung wordlist - Toburon KB. Moody, David C. 1989. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75734
 94. ONLINETobilung wordlist - Mangin Laut KM. Moody, David C. 1983. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75735
 95. ONLINETobilung wordlist - Mengaris 2, KB. Moody, David C. 1989. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75736
 96. ONLINETobilung wordlist - Mengaris KM. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75737
 97. ONLINETobilung wordlist - Minansad KM. Moody, David C. 1989. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:75738
 98. ONLINEWest Coast Bajau (non-central) wordlist - Kulambai KB. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78486
 99. ONLINEWest Coast Bajau (non-central) wordlist - Kawang PR. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78487
 100. ONLINEWest Coast Bajau (non-central) wordlist - Baru SN. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78488
 101. ONLINEWest Coast Bajau (non-central) wordlist - Tempurung KP. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78489
 102. ONLINEWest Coast Bajau (non-central) wordlist - Kolapis LS. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78490
 103. ONLINEWest Coast Bajau (non-central) wordlist - Melalap TM. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78491
 104. ONLINEWest Coast Bajau (non-central) wordlist - Mapan-Mapan PS. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78492
 105. ONLINEWest Coast Bajau (central) wordlist - Kuala Papar PR. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78493
 106. ONLINEWest Coast Bajau (central) wordlist - Pengalat Besar PR. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78494
 107. ONLINEWest Coast Bajau (central) wordlist - Mengkabung TN. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78495
 108. ONLINEWest Coast Bajau (central) wordlist - Numbak KK. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78496
 109. ONLINEWest Coast Bajau (central) wordlist - Serusup TN. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78497
 110. ONLINEWest Coast Bajau (central) wordlist - Meruntum PG. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78498
 111. ONLINEWest Coast Bajau (central) wordlist - Jawi-Jawi KB. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78499
 112. ONLINEWest Coast Bajau wordlist - Menunggui KB 1998. Miller, Mark T. (compiler); Moody, David C. 1998. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78500
 113. ONLINEWest Coast Bajau wordlist - Taun Gusi KB 1994. Mirafuentes, Editha M. (compiler); Moody, David C. 1994. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78501
 114. ONLINEBonggi wordlist - Lok Agong KT. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78557
 115. ONLINEBonggi wordlist - Limbuak Darat KT. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78558
 116. ONLINEBonggi wordlist - Limbuak Darat KT 1989. Boutin, Michael E. (compiler); Moody, David C. 1989. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78559
 117. ONLINEAbai Sungai wordlist - Abai KN. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78560
 118. ONLINESabah Bisaya (bsy) wordlist - Kilugus KP. Pekkanen, Inka (compiler); Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78592
 119. ONLINESabah Bisaya (bsy) wordlist - Kerukan KP. Pekkanen, Inka (compiler); Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78593
 120. ONLINESabah Bisaya (bsy) wordlist - Batandok BT. Pekkanen, Inka (compiler); Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78594
 121. ONLINESabah Bisaya (bsy) wordlist - Limbawang BT. Pekkanen, Inka (compiler); Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78595
 122. ONLINESabah Bisaya (bsy) wordlist - Padas Damit BT. Pekkanen, Inka (compiler); Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78596
 123. ONLINESabah Bisaya (bsy) wordlist - Kukut BT. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78597
 124. ONLINETimugon (tih) wordlist - Langsat TM. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78804
 125. ONLINETimugon (tih) wordlist - Bukau BT. Moody, David C.; Pekkanen, Inka (researcher). 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78805
 126. ONLINETimugon (tih) wordlist - Simpangan TM (85). Moody, David C.; Brewis, Richard (researcher). 1985. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78807
 127. ONLINETimugon (tih) wordlist - Entabuan TM. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78808
 128. ONLINETimugon (tih) wordlist - Malalugus BT (90). Moody, David C.; Brewis, Richard (researcher). 1990. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78809
 129. ONLINETimugon (tih) wordlist - Simpangan TM (89). Moody, David C.; Brewis, Richard (researcher). 1989. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:78810
 130. ONLINERungus (drg) wordlist - Batangun LS. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:79551
 131. ONLINERungus (drg) wordlist - Lotong KT. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:79552
 132. ONLINERungus (drg) wordlist - Rokom PS. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:79553
 133. ONLINERungus (drg) wordlist - Indarasan Darat KT. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:79554
 134. ONLINERungus (drg) wordlist - Kimihang KT. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:79555
 135. ONLINERungus (drg) wordlist - Teringai KT. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:79556
 136. ONLINERungus (drg) wordlist - Dallas PS. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:79557
 137. ONLINERungus (drg) wordlist - Barambangan KT. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:79558
 138. ONLINERungus (drg) wordlist - Tinangol KT. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:79559
 139. ONLINERungus (drg) wordlist - Lodung KT. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:79560
 140. ONLINERungus (drg) wordlist - Liyu PS. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:79561
 141. ONLINERungus (drg) wordlist - Sinukab PS. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:79562
 142. ONLINEKimaragang (kqr) wordlist - Kadayan PS (89). Moody, David C.; Johansson, Jim (researcher). 1989. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80114
 143. ONLINEKimaragang (kqr) wordlist - Puru Batu LS (89) — 2. Moody, David C.; Johansson, Jim (researcher). 1989. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80115
 144. ONLINEKimaragang (kqr) wordlist - Perupok PS (84). Moody, David C.; Kroeger, Paul R. (researcher). 1984. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80116
 145. ONLINEKimaragang (kqr) wordlist - Puru Batu LS (85). Moody, David C.; King, John Wayne (researcher). 1985. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80117
 146. ONLINEKimaragang (kqr) wordlist - Lubang Buaya LS (79). Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80118
 147. ONLINEKimaragang (kqr) wordlist - Puru Batu LS (89) — 1. Moody, David C.; Johansson, Jim (researcher). 1989. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80119
 148. ONLINEKimaragang (kqr) wordlist - Tawanan Darat PS (89). Moody, David C.; Johansson, Jim (researcher). 1989. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80120
 149. ONLINEKimaragang (kqr) wordlist - Gailun PS (89). Moody, David C.; Johansson, Jim (researcher). 1989. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80121
 150. ONLINEKimaragang (kqr) wordlist - Musinggupu LS (89). Moody, David C.; Johansson, Jim (researcher). 1989. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80122
 151. ONLINEKimaragang (kqr) wordlist - Mandamai PS (89). Moody, David C.; Johansson, Jim (researcher). 1989. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80123
 152. ONLINEKimaragang (kqr) wordlist - Golong Kaindangan LS (89). Moody, David C.; Johansson, Jim (researcher). 1989. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80124
 153. ONLINEKimaragang (kqr) Sonsogon wordlist - S. Magandai KM (83). Moody, David C.; Kroeger, Paul R. (researcher). 1983. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80324
 154. ONLINEKimaragang (kqr) Sonsogon wordlist - Palius PS (89). Moody, David C.; Johansson, Jim (researcher). 1989. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80325
 155. ONLINEKimaragang (kqr) Sonsogon wordlist - Gana Besar KM (83). Moody, David C.; Kroeger, Paul R. (researcher). 1983. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80326
 156. ONLINEKimaragang (kqr) wordlist - Tawanan Paitan LS (89). Moody, David C.; Johansson, Jim (researcher). 1989. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80327
 157. ONLINEKimaragang (kqr) wordlist - Salimandut KM (89). Moody, David C.; Johansson, Jim (researcher). 1989. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80328
 158. ONLINEKimaragang (kqr) wordlist - Tingkalanun KM (83). Moody, David C.; Kroeger, Paul R. (researcher). 1983. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80330
 159. ONLINEKimaragang (kqr) wordlist - Longob KM (83). Moody, David C.; Kroeger, Paul R. (researcher). 1983. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80331
 160. ONLINEKimaragang (kqr) Sonsogon wordlist - Layang Maliau PS (86). Moody, David C. 1986. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80332
 161. ONLINEUpper Kinabatangan (dmg) wordlist - Bukit Belacan LD 89. Moody, David C.; King, John Wayne (researcher). 1989. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80333
 162. ONLINEUpper Kinabatangan (dmg) wordlist - Minusu KN 89. Moody, David C.; King, John Wayne (researcher). 1989. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80334
 163. ONLINEUpper Kinabatangan (dmg) wordlist - Gum-Gum SN 79. Moody, David C.; Chan, Phyllis D. (researcher). 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80335
 164. ONLINEUpper Kinabatangan (dmg) wordlist - Telupid LS 89. Moody, David C.; King, John Wayne (researcher). 1989. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80336
 165. ONLINEUpper Kinabatangan (dmg) wordlist - Kuamut KN. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80337
 166. ONLINEUpper Kinabatangan (dmg) wordlist - Bukit Belacan LD 79c. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80338
 167. ONLINEUpper Kinabatangan (dmg) wordlist - Tongod KN 89. Moody, David C.; King, John Wayne (researcher). 1989. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80339
 168. ONLINEUpper Kinabatangan (dmg) wordlist - Kitumbalang KN 79c. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80340
 169. ONLINEUpper Kinabatangan (dmg) wordlist - Liupampang KN 79c. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80341
 170. ONLINEUpper Kinabatangan (dmg) wordlist - Minusu KN 79c. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80342
 171. ONLINEKimaragang (kqr) wordlist - Dandun PS (89). Moody, David C.; Johansson, Jim (researcher). 1989. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80360
 172. ONLINEKimaragang (kqr) wordlist - Dandun PS (79). Moody, David C.; Kroeger, Paul R. (researcher). 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80361
 173. ONLINEIda'an (dbj) wordlist - Segaliud SN 90. Moody, David C.; Hurlbut, Hope M. (researcher); Banker, John E. (researcher). 1990. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80366
 174. ONLINEIda'an (dbj) wordlist - Sapagaya LD 79. Moody, David C.; Chan, Phyllis D. (recorder); Banker, John E. (researcher). 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80367
 175. ONLINEIda'an (dbj) wordlist - Segangan LD 79. Moody, David C.; Chan, Phyllis D. (researcher); Banker, John E. (researcher). 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80368
 176. ONLINEIda'an (dbj) wordlist - Segaliud SN 79. Moody, David C.; Banker, John E. (researcher). 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80369
 177. ONLINEIda'an (dbj) wordlist - Longmanis SN 79. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80370
 178. ONLINEIda'an (dbj) wordlist - Sapagaya LD 89. Moody, David C. (researcher); Banker, John E. (researcher). 1989. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80371
 179. ONLINEKuijau (dkr) wordlist - Liau Darat KU 79. Moody, David C.; Cohen, Patrick D. (researcher); Spitzack, John A. (researcher). 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80372
 180. ONLINEKuijau (dkr) wordlist - Sungoi KU 79. Moody, David C.; Cohen, Patrick D. (researcher); King, Julie K. (researcher); Spitzack, John A. (researcher). 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80373
 181. ONLINEKuijau (dkr) wordlist - Senagang KU 79. Moody, David C.; Cohen, Patrick D. (researcher); King, Julie K. (researcher); Spitzack, John A. (researcher). 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80374
 182. ONLINEKuijau (dkr) wordlist - Tuntumulod KU 79. Moody, David C.; Cohen, Patrick D. (researcher); Spitzack, John A. (researcher). 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80375
 183. ONLINEKuijau (dkr) wordlist - Linsosod KU 79. Moody, David C.; Cohen, Patrick D. (researcher); King, Julie K. (researcher); Spitzack, John A. (researcher). 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:80376
 184. ONLINEKeningau Murut (kxi) wordlist - Binaong KU 86. Moody, David C.; Deal, Philip (researcher). 1986. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81728
 185. ONLINEKeningau Murut (kxi) wordlist - Ambual KU 90. Moody, David C.; Brewis, Richard (researcher). 1990. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81729
 186. ONLINEKeningau Murut (kxi) wordlist - Taurid Taud KU 90. Moody, David C.; Brewis, Richard (recorder). 1990. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81730
 187. ONLINEKeningau Murut (kxi) wordlist - Patikang Laut KU 79. Moody, David C.; Cohen, Patrick D. (researcher). 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81731
 188. ONLINEKeningau Murut (kxi) wordlist - Dangulad KU 79. Moody, David C.; Cohen, Patrick D. (researcher). 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81732
 189. ONLINEKeningau Murut (kxi) wordlist - Limbawan KU 79. Moody, David C.; Cohen, Patrick D. (researcher). 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81733
 190. ONLINEKeningau Murut (kxi) wordlist - Kadalakan KU 79. Moody, David C.; Cohen, Patrick D. (researcher). 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81734
 191. ONLINEKeningau Murut (kxi) wordlist - Liau Laut KU 79. Moody, David C.; Cohen, Patrick D. (researcher). 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81735
 192. ONLINEKeningau Murut (kxi) wordlist - Keningau KU 79. Moody, David C.; Cohen, Patrick D. (researcher). 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81736
 193. ONLINEKeningau Murut (kxi) wordlist - Apin-Apin KU 79. Moody, David C.; Cohen, Patrick D. (researcher). 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81737
 194. ONLINEKeningau Murut (kxi) wordlist - Sodomon KU 79. Moody, David C.; Cohen, Patrick D. (researcher). 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81738
 195. ONLINEKeningau Murut (kxi) wordlist - Masak (Laut) KU 79. Moody, David C.; Cohen, Patrick D. (recorder). 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81739
 196. ONLINEKadazan, Labuk-Kinabatangan (dtb) wordlist - 'Core' - Telupid LS 2. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81792
 197. ONLINEKadazan, Labuk-Kinabatangan (dtb) wordlist - 'Core' - Telupid LS 1. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81793
 198. ONLINEKadazan, Labuk-Kinabatangan (dtb) wordlist - 'Core' - Kuala Sapi LS 2. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81794
 199. ONLINEKadazan, Labuk-Kinabatangan (dtb) wordlist - 'Core' - Kuala Sapi LS 1. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81795
 200. ONLINEKadazan, Labuk-Kinabatangan (dtb) wordlist - 'Core' - Buis LS. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81796
 201. ONLINEKadazan, Labuk-Kinabatangan (dtb) wordlist - 'Core' - Panimbanan LS. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81797
 202. ONLINEKadazan, Labuk-Kinabatangan (dtb) wordlist - 'Core' - Kiabau LS. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81798
 203. ONLINEKadazan, Labuk-Kinabatangan (dtb) wordlist - 'Core' - Karamuak KN. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81799
 204. ONLINEKadazan, Labuk-Kinabatangan (dtb) wordlist - 'Core' - Entilibon KN. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81800
 205. ONLINEKadazan, Labuk-Kinabatangan (dtb) wordlist - 'Core' - Langkabung KN. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81801
 206. ONLINEKadazan, Labuk-Kinabatangan (dtb) wordlist - 'Core' - Mananam KN. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81802
 207. ONLINEKadazan, Labuk-Kinabatangan (dtb) wordlist - Sualok LS. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81855
 208. ONLINEKadazan, Labuk-Kinabatangan (dtb) wordlist - Kulu-Kulu KN. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81856
 209. ONLINEKadazan, Labuk-Kinabatangan (dtb) wordlist - Karamuak KN. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81857
 210. ONLINEKadazan, Labuk-Kinabatangan (dtb) wordlist - Malapi LS. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81858
 211. ONLINEKadazan, Labuk-Kinabatangan (dtb) wordlist - Balat KN. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81859
 212. ONLINEKadazan, Labuk-Kinabatangan (dtb) wordlist - Kuala Lokan KN. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81860
 213. ONLINEKadazan, Labuk-Kinabatangan (dtb) wordlist - Buang Sayang KN. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81861
 214. ONLINEKadazan, Labuk-Kinabatangan (dtb) wordlist - Batu Putih KN. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:81862
 215. ONLINEBrunei (W) (kxd) wordlist - Menumbok KP. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:82632
 216. ONLINEBrunei (W) (kxd) wordlist - Palu-Palu KP. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:82634
 217. ONLINEBrunei (W) (kxd) wordlist - Patau-Patau LN. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:82635
 218. ONLINEBrunei (W) (kxd) wordlist - Kota Klias BT. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:82636
 219. ONLINEBrunei (W) (kxd) wordlist - Benoni PR. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:82638
 220. ONLINEBrunei (W) (kxd) wordlist - Brunei BT. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:82639
 221. ONLINEBrunei (O) (kxd) wordlist - Pantai SG. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:82640
 222. ONLINEBrunei (O) (kxd) wordlist - Sipitang SG. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:82641
 223. ONLINEBrunei (O) (kxd) wordlist - Berhala Darat SN. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:82643
 224. ONLINEBrunei (O) (kxd) wordlist - Lambidan KP. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:82644
 225. ONLINEBrunei (kxd) wordlist - Layang-Layangan LN. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:82645
 226. ONLINEBrunei (kxd) wordlist - Lumadan BT. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:82646
 227. ONLINEBrunei (kxd) wordlist - Lingkungan BT. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:82648
 228. ONLINEBrunei (kxd) wordlist - Kalanahan PR. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:82649
 229. ONLINEBrunei (kxd) wordlist - Seladan Tarap PR. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:82650
 230. ONLINEBrunei (kxd) wordlist - Buang Sayang PR. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:82651
 231. ONLINEBrunei (kxd) wordlist - Weston BT. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:82652
 232. ONLINEBrunei (kxd) wordlist - Mawau BT. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:82653
 233. ONLINEBrunei (kxd) wordlist - Melalap TM. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:82654
 234. ONLINELundayeh (lnd) wordlist - Mendolong SG. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:83204
 235. ONLINELundayeh (lnd) wordlist - Kawang SG. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:83205
 236. ONLINELundayeh (lnd) wordlist - Baru Jumpa TM. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:83206
 237. ONLINELundayeh (lnd) wordlist - Kuala Punti KU. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:83207
 238. ONLINETahol Murut (mvv) wordlist - Kuala Biah KU. Moody, David C.; Cohen, Patrick D. (researcher). 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:84078
 239. ONLINETahol Murut (mvv) wordlist - Masanoi TM. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:84079
 240. ONLINETahol Murut (mvv) wordlist - Tomani TM. Moody, David C. 1979. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:84080
 241. ONLINETahol Murut (mvv) wordlist - Mendalong SG. Moody, David C.; Spitzack, John A. (researcher). 1981. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:84081
 242. ONLINETahol Murut (mvv) wordlist - Mendalom SG. Spitzack, John A. (researcher). 1981. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:84097
 243. ONLINETahol Murut (mvv) wordlist - Empat PN. Moody, David C. (researcher). 1981. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:84099
 244. ONLINETahol Murut (mvv) wordlist - Maligan SG. Moody, David C.; Harris, A. Suzanne (researcher). 1989. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:84100
 245. ONLINETahol Murut (mvv) wordlist - Sumakiuaku PN. Moody, David C.; Harris, A. Suzanne (researcher). 1987. SIL Language and Culture Archives. oai:sil.org:84101
 246. ONLINEKamus Kimaragang. Lontubon, Janama (compiler); Johansson, Jim (compiler). 2020. SIL International. oai:sil.org:85226
 247. ONLINEIranun of Sabah Dictionary. Conklin, Sean D. (compiler). 2018. SIL International. oai:sil.org:85228
 248. ONLINETobilung Dictionary. Buck, Gillian P. (compiler). 2019. SIL International. oai:sil.org:85395
 249. ONLINESinabu Dictionary. Soderberg, Craig (compiler). 2018. SIL International. oai:sil.org:85396
 250. ONLINERungus Dictionary. Parasin Bongkol (compiler); Moketong, Tracy (compiler); Forschner, Traugott A. (compiler); Sokuroh, Johnny K. (compiler). 2016. SIL International. oai:sil.org:85397
 251. ONLINEKimaragang (Malaysia). Johansson, Jim (compiler). 2007. PARADISEC. oai:sil.org:87641
 252. ONLINESemai Dictionary. Adif Bah Yit (editor); Ejin Cho (editor). 2021. SIL International. oai:sil.org:94236
 253. ONLINEBegak Dictionary. Lee, Jong-Dae (compiler). 2021. SIL International. oai:sil.org:94237

Other known names and dialect names: Bahasa Malayu, Formal Malay, Informal Malay, Malay, Standard Malay, Malayu, Melayu, Melayu Baku

Other search terms: dialect, vernacular, discourse, stories, conversation, dialogue, documentation, lexicon, dictionary, vocabulary, wordlist, phrase book, grammar, syntax, morphology, phonology, orthography


http://www.language-archives.org/language.php/zsm
Up-to-date as of: Fri Dec 9 4:06:29 EST 2022