OLAC Record
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-58688871-ba61-351c-ae4c-940b93bc5fce

Metadata
Title:Singing of the Tai Yo song "Cởi ài bỗ đỗi Trường Sa"
Access Rights:Freely accessible
Alternative Title:Chanson "Cởi ài bỗ đỗi Trường Sa"
Hát bài hát tiếng Thái Do "Gửi anh bộ đội Trường Sa"
Contributor (depositor):Michaud, Alexis
Contributor (researcher):Michaud, Alexis
Contributor (speaker):Vi Khăm Mun
Contributor (sponsor):Centre national de la recherche scientifique
Date Available (W3CDTF):2015-08-20
Date Created (W3CDTF):2014-01-06
Date Issued (W3CDTF):2015-09-07T11:14:09+02:00
Description:Singing of the Tai Yo song "Cởi ài bỗ đỗi Trường Sa". The transcription uses a romanization system that the consultant devised on the basis of Vietnamese orthography: see "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương" (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Hát bài hát tiếng Thái Do "Gửi anh bộ đội Trường Sa". Bản thảo này sử dụng hệ thống ghi âm do người cung cấp thông tin sáng tạo ra dựa trên hệ chữ viết của tiếng Việt: có thể xem kiểu chữ này trong cuốn "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Extent:PT01M42S
Format (IMT):audio/x-wav
Identifier:Ancienne cote: crdo-TYJ_SINGING1_SOUND
doi:10.24397/PANGLOSS-0004760
Identifier (URI):https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-58688871-ba61-351c-ae4c-940b93bc5fce
https://doi.org/10.34847/cocoon.58688871-ba61-351c-ae4c-940b93bc5fce
https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/ark:/87895/1.17-513047
https://cocoon.huma-num.fr/data/michaud/crdo-TYJ_SINGING1.mp3
Is Format Of (URI):https://cocoon.huma-num.fr/data/michaud/masters/crdo-TYJ_SINGING1.wav
http://purl.org/net/crdo/data/cocoon-58688871-ba61-351c-ae4c-940b93bc5fce.version1
Is Part Of (URI):oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-e33c294f-50f7-3c38-b190-056e2585a31d
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-af3bd0fd-2b33-3b0b-a6f1-49a7fc551eb1
Is Required By (URI):oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-aeb3aa89-264b-3451-8842-3c18ea2e4189
Language:Tai Do; Tai Yo
Language (ISO639):tyj
License (URI):http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/
Medium:born digital
Publisher:Multimédia, Informations, Communication et Applications
Rights:Copyright (c) Michaud, Alexis
Spatial Coverage:Việt Nam, tỉnh Nghệ An, huyện Tương Dương, xã Yên Hòa, bản Xiềng Líp
Spatial Coverage (ISO3166):VN
Spatial Coverage (Point):east=104.6496727; north=19.2909151;
Subject:Tai Do language
Tai Yo
Subject (ISO639):tyj
Type (DCMI):Sound
Type (Discourse):singing
Type (OLAC):primary_text

OLAC Info

Archive:  COllections de COrpus Oraux Numeriques (CoCoON ex-CRDO)
Description:  http://www.language-archives.org/archive/crdo.vjf.cnrs.fr
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-58688871-ba61-351c-ae4c-940b93bc5fce
DateStamp:  2020-11-28
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Michaud, Alexis (depositor); Michaud, Alexis (researcher); Vi Khăm Mun (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor). 2015. Multimédia, Informations, Communication et Applications.
Terms: area_Asia country_VN dcmi_Sound iso639_tyj olac_primary_text olac_singing

Inferred Metadata

Country: Viet Nam
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-58688871-ba61-351c-ae4c-940b93bc5fce
Up-to-date as of: Wed Jul 6 17:27:18 EDT 2022