OLAC Record
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-7b13397d-b265-3185-aac9-3691ae365ca2

Metadata
Title:Reading of the Tai Yo manuscript "Tào Phắc Hốm, nang Phắc Hám"
Access Rights:Freely accessible
Alternative Title:Lecture du manuscrit "Tào Phắc Hốm, nang Phắc Hám"
Đọc bản thảo tiếng Thái Do "Chàng Rau Dền, nàng Rau Sam"
Conforms To (URI):oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-49aefa90-8c1f-3ba8-a099-0ebefc6a2aa7
Contributor (annotator):Đinh, Thị Hằng
Contributor (depositor):Michaud, Alexis
Contributor (researcher):Michaud, Alexis
Contributor (sponsor):Centre national de la recherche scientifique
Contributor (transcriber):Vi, Khăm Mun
Date Available (W3CDTF):2015-08-20
Date Issued (W3CDTF):2016-01-06T14:32:48+01:00
Date Modified (W3CDTF):2018-04-10T18:31:09+02:00
2022-02-11
Description:Reading of the Tai Yo manuscript "Tào Phắc Hốm, nang Phắc Hám". The transcription uses a romanization system that the consultant devised on the basis of Vietnamese orthography: see "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương" (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Đọc bản thảo tiếng Thái Do "Chàng Rau Dền, nàng Rau Sam". Bản thảo này sử dụng hệ thống ghi âm do người cung cấp thông tin sáng tạo ra dựa trên hệ chữ viết của tiếng Việt: có thể xem kiểu chữ này trong cuốn "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Format (IMT):text/xml
Identifier:Ancienne cote: crdo-TYJ_NARRATIVE1
doi:10.24397/PANGLOSS-0004749
Identifier (URI):https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-7b13397d-b265-3185-aac9-3691ae365ca2
https://doi.org/10.34847/cocoon.7b13397d-b265-3185-aac9-3691ae365ca2
https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/ark:/87895/1.17-558651
https://cocoon.huma-num.fr/data/michaud/masters/crdo-TYJ_NARRATIVE1.xml
http://purl.org/net/crdo/data/cocoon-7b13397d-b265-3185-aac9-3691ae365ca2.version3
Is Format Of (URI):https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/display/cocoon-7b13397d-b265-3185-aac9-3691ae365ca2
Is Part Of (URI):oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-e33c294f-50f7-3c38-b190-056e2585a31d
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-af3bd0fd-2b33-3b0b-a6f1-49a7fc551eb1
Language:Tai Do; Tai Yo
Language (ISO639):tyj
License (URI):http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/
Publisher:Multimédia, Informations, Communication et Applications
Replaces (URI):http://purl.org/net/crdo/data/cocoon-7b13397d-b265-3185-aac9-3691ae365ca2.version1
http://purl.org/net/crdo/data/cocoon-7b13397d-b265-3185-aac9-3691ae365ca2.version2
Requires (URI):oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-392dda3d-ce48-355d-9ed9-cfb3fb90bb82
Rights:Copyright (c) Michaud, Alexis
Subject:Tai Do language
Tai Yo
Subject (ISO639):tyj
Type (DCMI):Text
Type (Discourse):narrative
Type (OLAC):primary_text

OLAC Info

Archive:  COllections de COrpus Oraux Numeriques (CoCoON ex-CRDO)
Description:  http://www.language-archives.org/archive/crdo.vjf.cnrs.fr
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-7b13397d-b265-3185-aac9-3691ae365ca2
DateStamp:  2022-02-12
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Michaud, Alexis (depositor); Michaud, Alexis (researcher); Centre national de la recherche scientifique (sponsor); Đinh, Thị Hằng (annotator); Vi, Khăm Mun (transcriber). 2016. Multimédia, Informations, Communication et Applications.
Terms: area_Asia country_VN dcmi_Text iso639_tyj olac_narrative olac_primary_text

Inferred Metadata

Country: Viet Nam
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-7b13397d-b265-3185-aac9-3691ae365ca2
Up-to-date as of: Wed Jul 6 17:27:17 EDT 2022