OLAC Record
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-7e23b62c-0649-3e08-ae9d-73b905697361

Metadata
Title:Singing of the Tai Yo song "Ản lai đồng"
Access Rights:Freely accessible
Alternative Title:Chanson "Ản lai đồng"
Hát bài hát tiếng Thái Do "Đọc hoa văn cái nia"
Contributor (depositor):Michaud, Alexis
Contributor (researcher):Michaud, Alexis
Contributor (speaker):Vi Khăm Mun
Contributor (sponsor):Centre national de la recherche scientifique
Date Available (W3CDTF):2015-08-20
Date Created (W3CDTF):2014-01-06
Date Issued (W3CDTF):2015-09-07T11:15:29+02:00
Description:Singing of the Tai Yo song "Ản lai đồng". The transcription uses a romanization system that the consultant devised on the basis of Vietnamese orthography: see "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương" (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Hát bài hát tiếng Thái Do "Đọc hoa văn cái nia". Bản thảo này sử dụng hệ thống ghi âm do người cung cấp thông tin sáng tạo ra dựa trên hệ chữ viết của tiếng Việt: có thể xem kiểu chữ này trong cuốn "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Extent:PT02M20S
Format (IMT):audio/x-wav
Identifier:Ancienne cote: crdo-TYJ_SINGING6_SOUND
doi:10.24397/PANGLOSS-0004758
Identifier (URI):https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-7e23b62c-0649-3e08-ae9d-73b905697361
https://doi.org/10.34847/cocoon.7e23b62c-0649-3e08-ae9d-73b905697361
https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/ark:/87895/1.17-513052
https://cocoon.huma-num.fr/data/michaud/crdo-TYJ_SINGING6.mp3
Is Format Of (URI):https://cocoon.huma-num.fr/data/michaud/masters/crdo-TYJ_SINGING6.wav
http://purl.org/net/crdo/data/cocoon-7e23b62c-0649-3e08-ae9d-73b905697361.version1
Is Part Of (URI):oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-e33c294f-50f7-3c38-b190-056e2585a31d
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-af3bd0fd-2b33-3b0b-a6f1-49a7fc551eb1
Is Required By (URI):oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-297439ca-e378-3db9-b4d5-44af3ea25b3a
Language:Tai Do; Tai Yo
Language (ISO639):tyj
License (URI):http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/
Medium:born digital
Publisher:Multimédia, Informations, Communication et Applications
Rights:Copyright (c) Michaud, Alexis
Spatial Coverage:Việt Nam, tỉnh Nghệ An, huyện Tương Dương, xã Yên Hòa, bản Xiềng Líp
Spatial Coverage (ISO3166):VN
Spatial Coverage (Point):east=104.6496727; north=19.2909151;
Subject:Tai Do language
Tai Yo
Subject (ISO639):tyj
Type (DCMI):Sound
Type (Discourse):singing
Type (OLAC):primary_text

OLAC Info

Archive:  COllections de COrpus Oraux Numeriques (CoCoON ex-CRDO)
Description:  http://www.language-archives.org/archive/crdo.vjf.cnrs.fr
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-7e23b62c-0649-3e08-ae9d-73b905697361
DateStamp:  2020-11-28
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Michaud, Alexis (depositor); Michaud, Alexis (researcher); Vi Khăm Mun (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor). 2015. Multimédia, Informations, Communication et Applications.
Terms: area_Asia country_VN dcmi_Sound iso639_tyj olac_primary_text olac_singing

Inferred Metadata

Country: Viet Nam
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-7e23b62c-0649-3e08-ae9d-73b905697361
Up-to-date as of: Sun Aug 14 14:30:59 EDT 2022