OLAC Record
oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0003-A396-5

Metadata
Title:M66O2VS
IFAcorpus
Contributor:M66O
Rob van Son
Contributor (annotator):Rob van Son
Contributor (interviewer):Rob van Son
Coverage:Netherlands
Date:2002-11-01
Description:This file was generated from an IMDI 1.9 file and transformed to IMDI 3.0. The substructure of Genre is replaced by two elements named "Genre" and "SubGenre". The original content of Genre substructure was: Interactional = 'Unspecified', Discursive = 'Unspecified', Performance = 'Unspecified'. These values have been added as Keys to the Content information.
Keys Legend Fieldname Type Description Sex CHAR(1) Sex (F/M) Age INT2 Age (years) IDcode TEXT IDcode (XX) Height INT2 Height (cm) Weight INT2 Weight (kg) FL CHAR(3) First Language SL CHAR(3) Bilingual, Second Language PoB TEXT Place of Birth PS TEXT Primary school SS TEXT Secundary school TS TEXT Tertiary school PE TEXT Parental education Sm INT2 smoking, cigarets/day [0 <1 1-4 >4] => less than 0, 1, 5, 999 Al INT2 alcohol, glasses/week [0 <4 4-8 >8] => less than 0, 4, 9, 999 Md CHAR(1) medication, y/n SH CHAR(1) Speaking or Hearing problems Pr CHAR(1) presentation ST CHAR(1) Speech Training Si CHAR(1) singing lessons Ph CHAR(1) phonetics/logopedics Tl CHAR(1) telephone work Date CHAR(6) Date of recording Code TEXT Recording ID Lcd INT2 Recording level CD-R Lvcr INT2 Recording level VCR G INT2 Gauge noise/tone level settings (dB) Speech TEXT Speech types/styles HMMpos FLOAT4 Position Head Mounted Microphone (cm) HMMatt INT2 Specific attenuation Head Mounted Microphone (dB) Att INT2 Attenuation both microphones (dB) Hinst INT2 Instabillity of Head Mounted Microphone position (0: stable, 9: unstable) Remarks TEXT Remarks on recordings
M66O, 2, V, S , nu zegt de vriendin van m`n zoon
M66O, 2, V, S , dus dat heeft zij geregeld .
M66O, 2, V, S , Wat is de volgende verrassing ga ik nou in `n straaljager vliegen of zo ?
M66O, 2, V, S , heb je natuurlijk `n prachtig uitzicht `t was ook prachtig weer .
M66O, 2, V, S , de kleuren he die je dus van bovenaf heel anders ziet dan wanneer je beneden bent .
M66O, 2, V, S , we gingen naar oud schiphol dus niet `t nieuwe schiphol .
M66O, 2, V, S , daar hebben we dus `n cruise gemaakt in de egeische zee .
M66O, 2, V, S , nu zijn we ergens wat gaan drinken in schinveld dat ligt dicht bij de duitse grens en toen we daar zaten toen heb ik dus daar rondgekeken uiteraard prachtige natuur .
M66O, 2, V, S , toen herinnerde ik me dus wel dat ik bepaalde dingen toch goed kon herkennen .
M66O, 2, V, S , nou toen heb ik dus ik denk `n minuut of twintig gevlogen .
M66O, 2, V, S , je moet dus door `t raampje zo veel mogelijk zien op te nemen .
M66O, 2, V, S , en ik dacht eigenlijk dat ie `n grapje maakte .
M66O, 2, V, S , want `t was tegen m`n verjaardag aan als verjaardagskadootje ?
M66O, 2, V, S , Nou ik ook niet .
M66O, 2, V, S , Nee .
M66O, 2, V, S , dat was in verband met de belasting van `n helicopter waarin `k du*a waarin ik dus zou gaan vliegen .
M66O, 2, V, S , nee nee ik moest maar mee .
M66O, 2, V, S , over `n vaken*a over `n vakantie ja wel `n vorige vakantie .
M66O, 2, V, S , jawel met `n gewoon vliegtuig maar dan zie je dus `t opstijgen en `t dalen maar daarna zit je boven de wolken en dan zie je dus weinig .
M66O, 2, V, S , ja je ziet dat dus wel `s op `n beeldscherm van de televisie maar als je `t zelf ervaart is `t toch heel anders .
M66O, 2, V, S , ja je ziet dus wel `s op `n .
M66O, 2, V, S , dus eerst dus van schiphol naar athene dat was de voorstad in piraeus was `t vliegveld dat is er niet meer `r is `n nieuw vliegtuig gekomen .
M66O, 2, V, S , ik denk oh toen was ik daar en toen was ik daar .
M66O, 2, V, S , hele bijzondere ervaring natuurlijk .
M66O, 2, V, S , ja nou in die tijd schreef ik artikelen voor `n vakblad .
M66O, 2, V, S , nou mijn eerste indruk was toen ik dat ding toen dat ding de motoren startte `n vreselijke herrie .
M66O, 2, V, S , ik denk god wat gebeurt er nu allemaal he ?
M66O, 2, V, S , hebben we verschillende eilanden aangedaan waaronder rhodos en mykonos dacht ik .
M66O, 2, V, S , dat is toch vrij moeilijk als je dat vana*a bovenaf ziet .
M66O, 2, V, S , nou ja dat is eigenlijk toch wel `n voor mij `n hele interesante vakantie .
M66O, 2, V, S , ik zeg
M66O, 2, V, S , `t jaar daarop toen hadden we weer hadden ze weer `n verrassing voor me dat was in amsterdam ik moest mee in de auto want ik wilde ze zelf rijden in mijn auto .
M66O, 2, V, S , ze hadden mij dus wel verteld dat ze graag `s `n keertje schiphol wilden zien van dichtbij .
M66O, 2, V, S , later hebben we dus losse foto`s gekocht maar dat waren dus niet mijn foto`s .
M66O, 2, V, S , Maar dan lijkt mij `t beste dat we met de trein gaan want dan ja dan kom je in schiphol binnen .
M66O, 2, V, S , nou wat was `t geval
M66O, 2, V, S , van daaruit zijn we dus per bus vervoerd naar `t cruise-schip en hebben we dus `n nou ja `n cruise gemaakt over de egeische zee .
M66O, 2, V, S , Nou zegt ze dan gaan we dat regelen .
M66O, 2, V, S , ik denk nou ja als jullie dat graag willen .
M66O, 2, V, S , ik denk ja god wat moe*a wat moeten we nou hier !
M66O, 2, V, S , je wordt opgetrokken door `n lier en dat gebeurt ja van stilstand kom je in ene op `n enorme snelheid en voor dat je `t weet zit je drie vierhonderd meter in de lucht .
M66O, 2, V, S , maar hier blijft ie dus op `n beperkte hoogte waardoor je veel meer kan zien .
M66O, 2, V, S , nee `t moest toch maar met de auto .
M66O, 2, V, S , en alles was natuurlijk enorm klein `t zijn net ja speelgoedhuisjes en speelgoed dinkeytoys die kleine autootjes .
M66O, 2, V, S , met `t vliegtuig naar athene griekenland .
M66O, 2, V, S , heel interessant ook nog leuk om te vertellen dat ik zou foto`s maken daar in `t labyrinth .
M66O, 2, V, S , de volgende dag heb ik dus in `n vlieg*a zweefvliegtuigje gezeten en dat is `n hele bijzondere ervaring want ik heb natuurlijk wel `ns in `n vliegtuig gevlogen maar dit is heel iets anders .
M66O, 2, V, S , nou nee dat zagen ze niet zo zitten .
M66O, 2, V, S , maar na verloop van enige weken kregen wij dus de tickets thuis .
M66O, 2, V, S , Oh jewel .
M66O, 2, V, S , maar ze hebben toch wel `n aardige indruk gekregen van wat ik allemaal gezien heb .
M66O, 2, V, S , we kwamen dus in oud schiphol terecht .
M66O, 2, V, S , we zijn dus boven almere geweest lelystad .
M66O, 2, V, S , maar later heb ik daar dus nog `s over nagedacht .
M66O, 2, V, S , ik moest dus vervolgens ergens naar binnen en daar moest ik gewogen worden op `n grote weegschaal .
M66O, 2, V, S , dus we gingen met hun auto .
M66O, 2, V, S , maar aangezien ik niet zo vertrouwd was met deze camera is `r dus nog al `t een en ander mislukt .
M66O, 2, V, S , `t was `n beetje heiig .
M66O, 2, V, S , want je raakt `m daar moeilijk kwijt je moet hele einden lopen .
M66O, 2, V, S , en ik heb `n videocamera meegekregen en ik heb dus opnamen gemaakt die achteraf niet zo goed gelukt waren .
M66O, 2, V, S , hele rijen op de snelweg .
M66O, 2, V, S , en wat bleek toen we daar eenmaal liepen toen was ik `t fototoestel vergeten dat lag nog in de bus .
M66O, 2, V, S , dat zijn dus eigenlijk . . . .
M66O, 2, V, S , Zou u dat wel graag willen ?
M66O, 2, V, S , op de afstand was `t nogal heiig kon ik niet veel zien .
M66O, 2, V, S , nou ik denk dat `t twee jaar geleden is toen hebben de kinderen voor i*a mij iets bedacht
M66O, 2, V, S , ja en waa*a wat mij dus `t meeste opviel
M66O, 2, V, S , dus ik heb twee achtereenvolgende jaren gevlogen vond ik toch wel `n hele bijzondere ervaring !
M66O, 2, V, S , toen ben ik dus met mijn vrouw naar athene geweest .
M66O, 2, V, S , ja `t heeft `n hele indruk op me gemaakt !
M66O, 2, V, S , dat wus*a dat was dus `n vrij grote helicopter met ja ik denk toch wel zo`n vijftien a twintig personen en dan mag natuurlijk `t maximale gewicht niet overschreden worden .
M66O, 2, V, S , maar dat was in negentienvijfenzeventig hoor dat is wel eventjes geleden
M66O, 2, V, S , en toen bleek dat daar `n vlak grasveld te zijn van nou ik schat toch zeker `n kilometer lengte en heel in de verte zag ik ja zweefvliegtuigjes staan .
M66O, 2, V, S , `n kwart eeuw .
M66O, 2, V, S , Heeft u wel `ns in `n zweefvliegtuig gevlogen ?
M66O, 2, V, S , ik denk nou `t is dus waar .
M66O, 2, V, S , ik was bij mijn jongste zoon in limburg zuid limburg en daar maakten we `n autotochtje .
M66O, 2, V, S , nou dat kan ik zeg
M66O, 2, V, S , kreta zijn we onder andere geweest zijn we in `t labyrinth van knossos geweest .
M66O, 2, V, S , de hoofdredacteur die belde mij op `n gegeven moment of ik met mijn vrouw `n weekje naar griekenland wilde .
M66O, 2, V, S , dus ik heb `r geen foto`s van kunnen maken .
M66O, 2, V, S , ik heb wel aan de kinderen gevraagd
M66O, 2, V, S , maar `t is nogal lang geleden natuurlijk .
M66O, 2, V, S , maar ja ik heb me dus ook georienteerd of ik gedeeltes van amsterdam kon herkennen .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , nu zegt de vriendin van m`n zoon
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , dus dat heeft zij geregeld .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , Wat is de volgende verrassing ga ik nou in `n straaljager vliegen of zo ?
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , heb je natuurlijk `n prachtig uitzicht `t was ook prachtig weer .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , de kleuren he die je dus van bovenaf heel anders ziet dan wanneer je beneden bent .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , we gingen naar oud schiphol dus niet `t nieuwe schiphol .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , daar hebben we dus `n cruise gemaakt in de egeische zee .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , nu zijn we ergens wat gaan drinken in schinveld dat ligt dicht bij de duitse grens en toen we daar zaten toen heb ik dus daar rondgekeken uiteraard prachtige natuur .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , toen herinnerde ik me dus wel dat ik bepaalde dingen toch goed kon herkennen .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , nou toen heb ik dus ik denk `n minuut of twintig gevlogen .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , je moet dus door `t raampje zo veel mogelijk zien op te nemen .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , en ik dacht eigenlijk dat ie `n grapje maakte .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , want `t was tegen m`n verjaardag aan als verjaardagskadootje ?
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , Nou ik ook niet .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , Nee .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , dat was in verband met de belasting van `n helicopter waarin `k du*a waarin ik dus zou gaan vliegen .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , nee nee ik moest maar mee .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , over `n vaken*a over `n vakantie ja wel `n vorige vakantie .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , jawel met `n gewoon vliegtuig maar dan zie je dus `t opstijgen en `t dalen maar daarna zit je boven de wolken en dan zie je dus weinig .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , ja je ziet dat dus wel `s op `n beeldscherm van de televisie maar als je `t zelf ervaart is `t toch heel anders .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , ja je ziet dus wel `s op `n .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , dus eerst dus van schiphol naar athene dat was de voorstad in piraeus was `t vliegveld dat is er niet meer `r is `n nieuw vliegtuig gekomen .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , ik denk oh toen was ik daar en toen was ik daar .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , hele bijzondere ervaring natuurlijk .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , ja nou in die tijd schreef ik artikelen voor `n vakblad .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , nou mijn eerste indruk was toen ik dat ding toen dat ding de motoren startte `n vreselijke herrie .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , ik denk god wat gebeurt er nu allemaal he ?
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , hebben we verschillende eilanden aangedaan waaronder rhodos en mykonos dacht ik .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , dat is toch vrij moeilijk als je dat vana*a bovenaf ziet .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , nou ja dat is eigenlijk toch wel `n voor mij `n hele interesante vakantie .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , ik zeg
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , `t jaar daarop toen hadden we weer hadden ze weer `n verrassing voor me dat was in amsterdam ik moest mee in de auto want ik wilde ze zelf rijden in mijn auto .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , ze hadden mij dus wel verteld dat ze graag `s `n keertje schiphol wilden zien van dichtbij .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , later hebben we dus losse foto`s gekocht maar dat waren dus niet mijn foto`s .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , Maar dan lijkt mij `t beste dat we met de trein gaan want dan ja dan kom je in schiphol binnen .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , nou wat was `t geval
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , van daaruit zijn we dus per bus vervoerd naar `t cruise-schip en hebben we dus `n nou ja `n cruise gemaakt over de egeische zee .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , Nou zegt ze dan gaan we dat regelen .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , ik denk nou ja als jullie dat graag willen .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , ik denk ja god wat moe*a wat moeten we nou hier !
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , je wordt opgetrokken door `n lier en dat gebeurt ja van stilstand kom je in ene op `n enorme snelheid en voor dat je `t weet zit je drie vierhonderd meter in de lucht .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , maar hier blijft ie dus op `n beperkte hoogte waardoor je veel meer kan zien .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , nee `t moest toch maar met de auto .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , en alles was natuurlijk enorm klein `t zijn net ja speelgoedhuisjes en speelgoed dinkeytoys die kleine autootjes .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , met `t vliegtuig naar athene griekenland .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , heel interessant ook nog leuk om te vertellen dat ik zou foto`s maken daar in `t labyrinth .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , de volgende dag heb ik dus in `n vlieg*a zweefvliegtuigje gezeten en dat is `n hele bijzondere ervaring want ik heb natuurlijk wel `ns in `n vliegtuig gevlogen maar dit is heel iets anders .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , nou nee dat zagen ze niet zo zitten .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , maar na verloop van enige weken kregen wij dus de tickets thuis .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , Oh jewel .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , maar ze hebben toch wel `n aardige indruk gekregen van wat ik allemaal gezien heb .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , we kwamen dus in oud schiphol terecht .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , we zijn dus boven almere geweest lelystad .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , maar later heb ik daar dus nog `s over nagedacht .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , ik moest dus vervolgens ergens naar binnen en daar moest ik gewogen worden op `n grote weegschaal .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , dus we gingen met hun auto .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , maar aangezien ik niet zo vertrouwd was met deze camera is `r dus nog al `t een en ander mislukt .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , `t was `n beetje heiig .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , want je raakt `m daar moeilijk kwijt je moet hele einden lopen .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , en ik heb `n videocamera meegekregen en ik heb dus opnamen gemaakt die achteraf niet zo goed gelukt waren .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , hele rijen op de snelweg .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , en wat bleek toen we daar eenmaal liepen toen was ik `t fototoestel vergeten dat lag nog in de bus .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , dat zijn dus eigenlijk . . . .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , Zou u dat wel graag willen ?
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , op de afstand was `t nogal heiig kon ik niet veel zien .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , nou ik denk dat `t twee jaar geleden is toen hebben de kinderen voor i*a mij iets bedacht
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , ja en waa*a wat mij dus `t meeste opviel
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , dus ik heb twee achtereenvolgende jaren gevlogen vond ik toch wel `n hele bijzondere ervaring !
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , toen ben ik dus met mijn vrouw naar athene geweest .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , ja `t heeft `n hele indruk op me gemaakt !
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , dat wus*a dat was dus `n vrij grote helicopter met ja ik denk toch wel zo`n vijftien a twintig personen en dan mag natuurlijk `t maximale gewicht niet overschreden worden .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , maar dat was in negentienvijfenzeventig hoor dat is wel eventjes geleden
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , en toen bleek dat daar `n vlak grasveld te zijn van nou ik schat toch zeker `n kilometer lengte en heel in de verte zag ik ja zweefvliegtuigjes staan .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , `n kwart eeuw .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , Heeft u wel `ns in `n zweefvliegtuig gevlogen ?
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , ik denk nou `t is dus waar .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , ik was bij mijn jongste zoon in limburg zuid limburg en daar maakten we `n autotochtje .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , nou dat kan ik zeg
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , kreta zijn we onder andere geweest zijn we in `t labyrinth van knossos geweest .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , de hoofdredacteur die belde mij op `n gegeven moment of ik met mijn vrouw `n weekje naar griekenland wilde .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , dus ik heb `r geen foto`s van kunnen maken .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , ik heb wel aan de kinderen gevraagd
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , maar `t is nogal lang geleden natuurlijk .
Praat label file, aligned on sentences: M66O, 2, V, S , maar ja ik heb me dus ook georienteerd of ik gedeeltes van amsterdam kon herkennen .
Format:audio/x-aiff
text/praat-textgrid
CDROM
Identifier:oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0003-A396-5
Publisher:Rob van Son
University of Amsterdam, Institute of Phonetic Sciences
Subject:Dutch language
Subject (ISO639):nld
Type:audio

OLAC Info

Archive:  The Language Archive at the MPI for Psycholinguistics
Description:  http://www.language-archives.org/archive/www.mpi.nl
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0003-A396-5
DateStamp:  2017-02-14
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: M66O; Rob van Son (interviewer); Rob van Son; Rob van Son (annotator). 2002-11-01. Rob van Son.
Terms: area_Europe country_NL iso639_nld

Inferred Metadata

Country: Netherlands
Area: Europe


http://www.language-archives.org/item.php/oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0003-A396-5
Up-to-date as of: Wed Apr 12 9:24:55 EDT 2017