OLAC Record
oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0004-90A6-6

Metadata
Title:Dutch Bilingualism Database, Ethnic Dutch, Session 21
DBD_DUT_14_09_03_021
Research on Language and Culture in the Multicultural Neighbourhoods Lombok and Transvaal in Utrecht, The Netherlands
Contributor (speaker):Kadisja
Sundus
Karima
Coverage:Netherlands
Date:1999-03-31
Description:Deze sessie duurt 00:32:56. Het is een gesprek in het Nederlands tussen een Turks meisje van 8 en een Marokkaans meisje van 10.
This session is 00:32:56 minutes. It is a conversation in Dutch between a Turkish girl of 8 years old and a Moroccan girl of 10.
TCULT is een interdisciplinair onderzoeksproject waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar taal en cultuur in de multiculturele wijk Lombok en Transvaal in Utrecht. Hiertoe wordt het culturele en linguïstische repertoire van individuën en van groepen autochtone Nederlanders, Marokkanen, Turken, Surinamers, en andere etnische groepen bestudeerd. Het gaat daarbij niet alleen om de interne structuur van taal en cultuuruitingen, maar ook om de functie en betekenis ervan voor de verschillende groepen. De structuur van taalvariëteiten, verhalen, liedjes, feesten, rituelen en gebruiksvoorwerpen worden door middel van veldwerk in kaart gebracht, waarna de resultaten getoetst worden aan theoretische invalshoeken. Het project duurt van 1 mei 1998 - 1 mei 2002 en wordt gerealiseerd in samenwerking met de Katholieke Universiteit Brabant, de Rijksuniversiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. D aarnaast wordt het financieel gesteund door NWO en het Fonds Sociale Vernieuwing en Integratie van de Gemeente Utrecht.
Het onderwerp van de sessies binnen dit project is voornamelijk cultuur en cultuurverschillen: (beleving van) feesten en tradities in de Nederlandse, Turkse en Marokaanse cultuur, over inrichting van huizen en over verschillen tussen Nederlanders, Turken en Marokkanen. In deze sessie praten de meisjes over onderwerpen die in een map staan. Ze vertellen moppen, praten over het eten in Marokko en Turkije vs. het eten in Nederland, hoofddoeken en Sinterklaas.
The subject of the sessions of this project is mainly culture and differences between cultures: festivities, holidays and traditions in the Dutch, Turkish and Moroccan culture, about interiors of houses and differences between Dutchmen, Turks and Moroccans. In this session the girls talk about subject which were presented to them. They tell jokes and talk about food in Turkey and Morocco versus Dutch food and presents for Sinterklaas.
Niet relevant
Not relevant
khadisja is geboren in Marokko, Akatir. Ze is in 1998 naar Nederland gekomen. Ze zit nu op de basisschool.
Kadisja was born in Morocco, Akatir. She has come to The Netherlands in 1998. she is now in primary school.
Sundus is de informant in deze opname. Sundus is in Nederland geboren. haar ouders zijn Turks en in Turkije geboren (haar moeder in Kawak). Ze zit in Utrecht op een basisschool en heeft een broer en een zus.
Sundus is the informant in this recording. Sundus was born in the Netherlands. Her parents are Turkish and they were born in Turkey (her mother in Kawak). She lives in Utrecht, the Netherlands and goes to primary school. She has a brother and a sister.
Karima zou eigenlijk luisteren, maar af en toe zegt ze ook iets ertussendoor. Ze is een zus van Kadisja. Omdat ze alleen toehoorder zou zijn, zijn er er nauwelijks metadata bekens van Karima.
Karima was supposed to just listen, but every now and then she interferes. Karima is Kadisja's sister. Because she is not really participating, she was not asked any background questions and hardly any metadata about her are known.
Format:audio/x-wav
Identifier:oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0004-90A6-6
14
Publisher:Ms L. Cornips, PhD. and/or Ms H.Dibbits, PhD.
Meertens Instituut
Subject:Discourse
jokes and food and presents
Dutch language
Subject (ISO639):nld
Type:audio

OLAC Info

Archive:  The Language Archive at the MPI for Psycholinguistics
Description:  http://www.language-archives.org/archive/www.mpi.nl
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0004-90A6-6
DateStamp:  2017-02-14
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Kadisja (speaker); Sundus (speaker); Karima (speaker). 1999-03-31. Ms L. Cornips, PhD. and/or Ms H.Dibbits, PhD.
Terms: area_Europe country_NL iso639_nld

Inferred Metadata

Country: Netherlands
Area: Europe


http://www.language-archives.org/item.php/oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0004-90A6-6
Up-to-date as of: Wed Apr 12 8:40:01 EDT 2017