OLAC Record
oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0004-90B9-A

Metadata
Title:Dutch Bilingualism Database, Ethnic Dutch, Session 75
DBD_DUT_14_11_05_075
Research on Language and Culture in the Multicultural Neighbourhoods Lombok and Transvaal in Utrecht, The Netherlands
Contributor (interviewer):Margreet
Contributor (speaker):Hasan
Coverage:Netherlands
Date:2000-01-02
Description:deze sessie is op twee CDs opgenomen: 1 van 0:47:01 en 1 van 0:54:44. De interviewer is een vrouwelijke Nederlandse onderzoeker. De informant is een Turkse jongen.
This session is recorded on two CDs: 1 of 0:47:01 and 1 of 0:54:44. The interviewer is a female Dutch researcher. The informant is a Turkish boy.
TCULT is een interdisciplinair onderzoeksproject waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar taal en cultuur in de multiculturele wijk Lombok en Transvaal in Utrecht. Hiertoe wordt het culturele en linguïstische repertoire van individuën en van groepen autochtone Nederlanders, Marokkanen, Turken, Surinamers, en andere etnische groepen bestudeerd. Het gaat daarbij niet alleen om de interne structuur van taal en cultuuruitingen, maar ook om de functie en betekenis ervan voor de verschillende groepen. De structuur van taalvariëteiten, verhalen, liedjes, feesten, rituelen en gebruiksvoorwerpen worden door middel van veldwerk in kaart gebracht, waarna de resultaten getoetst worden aan theoretische invalshoeken. Het project duurt van 1 mei 1998 - 1 mei 2002 en wordt gerealiseerd in samenwerking met de Katholieke Universiteit Brabant, de Rijksuniversiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. D aarnaast wordt het financieel gesteund door NWO en het Fonds Sociale Vernieuwing en Integratie van de Gemeente Utrecht.
Hasan maakt deel uit van een multi-etnische vriendengroep. Het gesprek gaat voornamelijk daar over.
Hasan is part of a multi-etnhic group of friends. The conversation is mainly about that.
Hasan woont met zijn moeder, 2 broers en 2 zussen in Utrecht waar hij ook geboren is. Zijn vader is overleden. Hij spreekt Turks met zijn moeder. Hasan is lid van een multi-etnische vriendengroep en een groot deel van het gesprek gaat over die groep: gedragscodes, activiteiten, verhoudingen binnen de groep, cultuurverschillen, etc.
Hasan lives with his mother, 2 brothers and 2 sisters in Utrecht, which also is his place of birth. His father has passed away. He speaks Turkish with his mother. Hasan is part of a multi-ethnic group of friends and a big part of the conversation is about this group: behavioural codes, activities, in-group relationships, cultural differences, etc.
Format:audio/x-wav
application/pdf
Identifier:oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0004-90B9-A
14
Publisher:Ms L. Cornips, PhD.
Meertens Instituut
Subject:Discourse
Interview
Activities of the group of friends the informant is part of.
Dutch language
Subject (ISO639):nld
Type:audio

OLAC Info

Archive:  The Language Archive at the MPI for Psycholinguistics
Description:  http://www.language-archives.org/archive/www.mpi.nl
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0004-90B9-A
DateStamp:  2017-02-14
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Margreet (interviewer); Hasan (speaker). 2000-01-02. Ms L. Cornips, PhD.
Terms: area_Europe country_NL iso639_nld

Inferred Metadata

Country: Netherlands
Area: Europe


http://www.language-archives.org/item.php/oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0004-90B9-A
Up-to-date as of: Wed Apr 12 8:21:12 EDT 2017