OLAC Record
oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-AE5C-A

Metadata
Title:Dutch Bilingualism Database, Ethnic Dutch, Session 121
DBD_DUT_14_19_05_121
Research on Language and Culture in the Multicultural Neighbourhoods Lombok and Transvaal in Utrecht, The Netherlands
Contributor (interviewer):Hester
Contributor (speaker):Saliha
Yamila
Coverage:Netherlands
Date:2000-07-08
Description:Deze sessie is opgenomen op 1 CD van 01:02:25. De sessie is in het Nederlands. De interviewer is een Nederlandse vrouwelijke onderzoeker. De informanten zijn twee Marokkaanse vrouwen.
This session is recorded on 1 CD of 01:02:25. The session is in Dutch. The interviewer is a Dutch female researcher. The informants are two Moroccan women.
TCULT is een interdisciplinair onderzoeksproject waarbinnen onderzoek wordt gedaan naar taal en cultuur in de multiculturele wijk Lombok en Transvaal in Utrecht. Hiertoe wordt het culturele en linguïstische repertoire van individuën en van groepen autochtone Nederlanders, Marokkanen, Turken, Surinamers, en andere etnische groepen bestudeerd. Het gaat daarbij niet alleen om de interne structuur van taal en cultuuruitingen, maar ook om de functie en betekenis ervan voor de verschillende groepen. De structuur van taalvariëteiten, verhalen, liedjes, feesten, rituelen en gebruiksvoorwerpen worden door middel van veldwerk in kaart gebracht, waarna de resultaten getoetst worden aan theoretische invalshoeken. Het project duurt van 1 mei 1998 - 1 mei 2002 en wordt gerealiseerd in samenwerking met de Katholieke Universiteit Brabant, de Rijksuniversiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. D aarnaast wordt het financieel gesteund door NWO en het Fonds Sociale Vernieuwing en Integratie van de Gemeente Utrecht.
De onderwerpen van de sessie zijn voornamelijk gericht op cultuur en cultuurverschillen. De onderzoeker stelt onder andere vragen over (beleving van) feesten en tradities in de Nederlandse en de Marokkaanse cultuur. Yamila en Saliha worden gevraagd verhalen te vertellen uit hun cultuur of uit de Nederlandse cultuur over dieren.
The subject of the session is mainly culture and differences between cultures. The researcher asks, among other things, questions about festivities, holidays and traditions in the Dutch and Turkish culture. Yamila en Saliha are being asked to tell stories from theire culture or from the Dutch culture about animals.
Niet relevant
Not relevant
Projecten: TCULT Migratie en Materiële cultuur Studiegroep Boedelbeschrijvingen Databank Boedelbeschrijvingen Meertens Instituut Onderzoeksinteresses: materiële cultuur culturele veranderingsprocessen in de multi-etnische samenleving processen van etnisering en integratie
Projects: TCULT Migration and tangible culture Studygroup Interior Descriptions Databank Interior Descriptions Meertens Institute Research interests: tangible culture cultural processes of change in the multi-ethnic society processes of "ethnisation" and intergration
Saliha is geboren in Nederland, haar ouders zijn geboren in Marokko.
Saliha was born in the Netherlands, her parents were born in Morocco.
Yamila is geboren in Nederland, haar vader is geboren in Marokko, maar woont al in Nederland vanaf zijn jeugd.
Yamila was born in the Netherlands, her father was born in Morocco, but has been living in The Netherlands since he was a child.
Format:audio/x-wav
Identifier:oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-AE5C-A
14
Publisher:Ms L. Cornips, PhD.
Meertens Instituut
Subject:Discourse
Interview
Stories about animals
Dutch language
Subject (ISO639):nld
Type:audio

OLAC Info

Archive:  The Language Archive at the MPI for Psycholinguistics
Description:  http://www.language-archives.org/archive/www.mpi.nl
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-AE5C-A
DateStamp:  2017-02-14
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Hester (interviewer); Saliha (speaker); Yamila (speaker). 2000-07-08. Ms L. Cornips, PhD.
Terms: area_Europe country_NL iso639_nld

Inferred Metadata

Country: Netherlands
Area: Europe


http://www.language-archives.org/item.php/oai:www.mpi.nl:1839_00-0000-0000-0005-AE5C-A
Up-to-date as of: Wed Apr 12 11:54:03 EDT 2017