OLAC Record
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-b5026726-91ce-365a-9b93-a69bbb122137

Metadata
Title:Vocabulary list for the Tai Yo dialect in Tuong Duong, part 2 of 5
Access Rights:Freely accessible
Alternative Title:Vocabulaire tai yo de Tuong Duong, partie 2 sur 5
Vốn từ vựng phương ngữ tiếng Thái Do ở Tương Dương, phần 2/5
Conforms To (URI):oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-49aefa90-8c1f-3ba8-a099-0ebefc6a2aa7
Contributor (annotator):Đinh, Thị Hằng
Contributor (depositor):Michaud, Alexis
Contributor (researcher):Michaud, Alexis
Contributor (sponsor):Centre national de la recherche scientifique
Contributor (transcriber):Vi, Khăm Mun
Date Available (W3CDTF):2015-08-20
Date Issued (W3CDTF):2016-01-06T14:34:55+01:00
Date Modified (W3CDTF):2018-04-10T19:16:00+02:00
2022-02-16
Description:This is a recording of selected items from the EFEO-SOAS-CNRS word list for linguistic fieldwork in Southeast Asia. The purpose of this work was not to study the entire vocabulary of the language, but to make a recording of a representative sample of the sounds of the language. The Tai Yo translation was written by the consultant on a paper copy of the word list (using a romanization system that he devised on the base of Vietnamese orthography), then read. This document concerns items carrying UID 364 to 570.
Đây là tệp tin ghi âm các mục đã được lựa chọn trước trong bảng từ do EFEO-SOAS-CNRS biên soạn phục vụ cho việc điều tra điền dã ngôn ngữ ở Đông Nam Á. Mục đích của công việc ghi âm này không phải là để nghiên cứu toàn bộ vốn từ của một ngôn ngữ, mà chỉ là mẫu đại diện cho âm thanh của ngôn ngữ đó. Bản dịch vốn từ tiếng Tai Yo được cộng tác viên viết trên bản sao của bảng từ điều tra, sau đó mới đọc. Các mục trong tài liệu này thuộc UID từ 364 đến 570.
Format (IMT):text/xml
Identifier:Ancienne cote: crdo-TYJ_VOCABULARY2
doi:10.24397/PANGLOSS-0004775
Identifier (URI):https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-b5026726-91ce-365a-9b93-a69bbb122137
https://doi.org/10.34847/cocoon.b5026726-91ce-365a-9b93-a69bbb122137
https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/ark:/87895/1.17-558661
https://cocoon.huma-num.fr/data/michaud/masters/crdo-TYJ_VOCABULARY2.xml
http://purl.org/net/crdo/data/cocoon-b5026726-91ce-365a-9b93-a69bbb122137.version3
Is Format Of (URI):https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/display/cocoon-b5026726-91ce-365a-9b93-a69bbb122137
Is Part Of (URI):oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-e33c294f-50f7-3c38-b190-056e2585a31d
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-af3bd0fd-2b33-3b0b-a6f1-49a7fc551eb1
Language:Tai Do; Tai Yo
Vietnamese
Language (ISO639):tyj
vie
License (URI):http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/
Publisher:Multimédia, Informations, Communication et Applications
Replaces (URI):http://purl.org/net/crdo/data/cocoon-b5026726-91ce-365a-9b93-a69bbb122137.version1
http://purl.org/net/crdo/data/cocoon-b5026726-91ce-365a-9b93-a69bbb122137.version2
Requires (URI):oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-e6927e5c-f851-3898-82d6-5a8942b19fde
Rights:Copyright (c) Michaud, Alexis
Subject:Tai Do language
Tai Yo
Subject (ISO639):tyj
Type (DCMI):Text
Type (Discourse):dialogue
Type (OLAC):lexicon

OLAC Info

Archive:  COllections de COrpus Oraux Numeriques (CoCoON ex-CRDO)
Description:  http://www.language-archives.org/archive/crdo.vjf.cnrs.fr
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-b5026726-91ce-365a-9b93-a69bbb122137
DateStamp:  2022-02-17
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Michaud, Alexis (depositor); Michaud, Alexis (researcher); Centre national de la recherche scientifique (sponsor); Đinh, Thị Hằng (annotator); Vi, Khăm Mun (transcriber). 2016. Multimédia, Informations, Communication et Applications.
Terms: area_Asia country_VN dcmi_Text iso639_tyj iso639_vie olac_dialogue olac_lexicon

Inferred Metadata

Country: Viet Nam
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-b5026726-91ce-365a-9b93-a69bbb122137
Up-to-date as of: Sat Nov 12 4:43:59 EST 2022