OLAC Record
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-f196801d-06a1-3729-b658-8b72b06fb99d

Metadata
Title:Reading of the Tai Yo manuscript "Phượng Hoàng"
Access Rights:Freely accessible
Alternative Title:Reading of the Tai Yo manuscript "Phượng Hoàng"
Đọc bản thảo tiếng Thái Do "Phượng Hoàng"
Contributor (depositor):Michaud, Alexis
Contributor (researcher):Michaud, Alexis
Contributor (speaker):Vi Khăm Mun
Contributor (sponsor):Centre national de la recherche scientifique
Date Available (W3CDTF):2015-08-20
Date Created (W3CDTF):2014-01-06
Date Issued (W3CDTF):2015-09-07T11:13:30+02:00
Description:Reading of the Tai Yo manuscript "Phượng Hoàng". The transcription uses a romanization system that the consultant devised on the basis of Vietnamese orthography: see "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương" (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Đọc bản thảo tiếng Thái Do "Phượng Hoàng". Bản thảo này sử dụng hệ thống ghi âm do người cung cấp thông tin sáng tạo ra dựa trên hệ chữ viết của tiếng Việt: có thể xem kiểu chữ này trong cuốn "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Extent:PT03M41S
Format (IMT):audio/x-wav
Identifier:Ancienne cote: crdo-TYJ_NARRATIVE2_SOUND
doi:10.24397/PANGLOSS-0004754
Identifier (URI):https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-f196801d-06a1-3729-b658-8b72b06fb99d
https://doi.org/10.34847/cocoon.f196801d-06a1-3729-b658-8b72b06fb99d
https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/ark:/87895/1.17-513045
https://cocoon.huma-num.fr/data/michaud/crdo-TYJ_NARRATIVE2.mp3
Is Format Of (URI):https://cocoon.huma-num.fr/data/michaud/masters/crdo-TYJ_NARRATIVE2.wav
http://purl.org/net/crdo/data/cocoon-f196801d-06a1-3729-b658-8b72b06fb99d.version1
Is Part Of (URI):oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-e33c294f-50f7-3c38-b190-056e2585a31d
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-af3bd0fd-2b33-3b0b-a6f1-49a7fc551eb1
Language:Tai Do; Tai Yo
Vietnamese
Language (ISO639):tyj
vie
License (URI):http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/
Medium:born digital
Publisher:Multimédia, Informations, Communication et Applications
Rights:Copyright (c) Michaud, Alexis
Spatial Coverage:Việt Nam, tỉnh Nghệ An, huyện Tương Dương, xã Yên Hòa, bản Xiềng Líp
Spatial Coverage (ISO3166):VN
Spatial Coverage (Point):east=104.6496727; north=19.2909151;
Subject:Tai Do language
Tai Yo
Subject (ISO639):tyj
Type (DCMI):Sound
Type (Discourse):narrative
Type (OLAC):primary_text

OLAC Info

Archive:  COllections de COrpus Oraux Numeriques (CoCoON ex-CRDO)
Description:  http://www.language-archives.org/archive/crdo.vjf.cnrs.fr
GetRecord:  OAI-PMH request for OLAC format
GetRecord:  Pre-generated XML file

OAI Info

OaiIdentifier:  oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-f196801d-06a1-3729-b658-8b72b06fb99d
DateStamp:  2020-11-28
GetRecord:  OAI-PMH request for simple DC format

Search Info

Citation: Michaud, Alexis (depositor); Michaud, Alexis (researcher); Vi Khăm Mun (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor). 2015. Multimédia, Informations, Communication et Applications.
Terms: area_Asia country_VN dcmi_Sound iso639_tyj iso639_vie olac_narrative olac_primary_text

Inferred Metadata

Country: Viet Nam
Area: Asia


http://www.language-archives.org/item.php/oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-f196801d-06a1-3729-b658-8b72b06fb99d
Up-to-date as of: Sat Nov 12 4:43:54 EST 2022